22 Şubat 2018 Perşembe

Çocuk evlilikleri ve Zina (Türkiye'nin dogmaları)

                                                            Resim (A) ,Child Marriage

Çocukla evlilik,Tanrı'nın emri midir? 

Hadi bakalım bir babayiğit buna cevap versin? 🤔🙂

Dünya toplumlarının bir türlü kıramadığı ve cevap veremediği tapulaşmış dogmatik bir olgu..

Cevap verenlerin sayısı belki de parmakla sayılacak kadar azdır,diyebiliriz..Çok az bir kısım "hayır" yanıtını verecektir..Zaten "hayır" yanıtını verenlerin durumlarına baktığımız da,bunların dinsel toplumlarda  afaroz edilip,kafir ilan edildiklerini görebilirsiniz..Diğer büyük çoğunluğunun yarısının ise bu nedenden dolayı sessiz kaldıklarını,diğer yarısının da bu soruya "evet" yanıtını verdiklerini anlayabilirsiniz ..Maalesef bu kaçınılmaz bir durumdur..

"Çocukla evliliğin Tanrı'nın emri olduğu"na dair inanışlar halen bile günümüz de devam ediyor gibi..Sadece İslam inanışında değil hristiyan,yahudi ve hatta budizm gibi inanışlarda bile bu inanış son derece yaygın gibi gözüküyor..Hristiyan,yahudi ve budizm gibi inanışlarda bu durum gizlense de,gizli bir şekilde "çocuk evlilikleri"nin yapıldığı ve benimsendiği görülebiliyor..

Biliyorsunuz "çocuklarla cinsel ilişkiye girme eylemleri" konusunda "hem çocuk evlilikleri hem de çocuklarla evlilik dışı ilişkiler" ile ilgili daha önce "Dünyanın saklı kalan bilinmeyen acı gerçeği ; Çocuklarla ilişkiye girmenin normalleşmesi.." diye bir araştırma yazısı yayınlamıştım ve sizler de buna çok güzel yorumlar yapmıştınız..Batı hristiyan dünyasındaki "çocuk evlilikleri" ile ilgili yapılan araştırmaları bu yazıda okuyabilirsiniz..

Bu makalede hem doğu hem de batı toplumlarında "çocuk evlilikleri ve çocukla evlilik dışı ilişkiye girme" problemlerinin nasıl çözüldüğünü ,bazı araştırma sonuçlarını vererek az çok dile getirmeye çalışmıştım..

Dünya genelinde yapılan bu araştırmalar da,çocukla cinsel ilişkiye girme eylemlerinin "normal sıradan hale gelmesinin" en önemli etkenlerden birinin,özellikle de "çocukla evliliğin"  "Tanrı'nın emri olduğu" inanışı olmasıdır..Diğer nedenler ise,

1.Toplumların kendi "gelenek ve göreneklerin"den gelen bir anlayış olması..
2.Toplumdaki "fakirlik" olgusunun çok fazla olmasıdır..

"Çocukla evlilik yapmak",sadece "Tanrı'nın emri olması,gelenekler ve fakirlik olgusu" ile sınırlı değil.."Çocuklara yapılan cinsel saldırılar,istismar ve tecavüzler" sonucu (çocukların hamile kalması da dahil),ailelerin çocuklarını tecavüzcüleriyle evlendirmeleri de ayrıca ciddi bir sorun teşkil edebiliyor..

Çocuk evliliklerini yapan ve yaptıranlara "kimyasal hadım" cezası yok mu?

Kamuoyunun büyük çoğunluğunun bu soruya cevap vermesi,"çocuk evliliklerine" onay verdiğinden dolayı neredeyse olanaksız gibi..Şu sıralar kamuoyunda "çocuk istismarları ve çocuk tecavüzleri" gündeme oturmuş gibi..Son zamanlarda ortaya çıkan bu tür üzücü haberler,toplum kesimini son derece rahatsız etmiş gibi gözüküyor.. Çocuklara tecavüz edenlerin "kimyasal hadım" işlemlerine tabii tutulması gibi ciddi hukuki yaptırımlarda söz konusu..

Ancak bu gibi yaptırımlar ile birlikte idam bile getirilse "çocuklara yapılan cinsel saldırıların" bitirilmesi konusunda tam anlamıyla bir çözüm olmayacaktır..Belki kısa vadede bir sessizlik olur (yani sanki azalır gibi olur) ancak bu uzun vadede hiçbir işe yaramayacaktır..Çünkü işe yaramamasının nedeni de malumunuz din ve geleneklerden gelen inanışlardır..Bir de fakirlik olgusu buna en büyük etkendir..

Çocuklara yapılan cinsel saldırların en büyük nedeni "çocuk evlilikleri" ve bunun altında yatan yanlış inanıştır..

Toplumdaki bu din,gelenek ve fakirlik olgusu bitirilmediği sürece,"çocuk evlilikleri" de dahil çocuklara yapılan cinsel saldırıların engellenebilmesi pek mümkün değil gibi gözüküyor..

Çocuklara yapılan cinsel saldırıların oluşmasının en büyük nedenlerinden biri hiç kuşkusuz "çocuk evlilikleri" ve bunun altında yatan yanlış inanıştır..Toplum helen bu gerçeğin farkında değil..

Din,gelenek,görenek ve fakirlik olgusu toplumun inanış biçimlerine öyle yerleşmiş ki,"çocuk evliliklerinin normal sıradan hale gelmesi",çocuklara yapılan cinsel saldırıların artmasına da zemin hazırladığı görülüyor..

Çocukların bülüğa erme yaşı sorunu ; 3-5 yaşındaki çocukların "büluğa erdi" diye evlendirilmesi /tecavüzlere uğraması..

Halen bir çok (özellikle de doğu ve Afrika) toplumlardaki "çocuk evlilikleri" ile ilgili dinsel inanışlar kırılmış değil..Toplumlardaki tanrısal inanışa göre,çocukların büluğa erme yaşı 7-8 yaş aralığında..Ancak bu durum, çocukların  çok daha çabuk ergenleşmesi de söz konusu da olabildiği için,bu toplumlar 7-8 yaşından önceki yaşları da ergenlik yaşı olarak benimseyebiliyor ve çocukları,7-8 yaşından önce de (mesela 3-5 yaş aralığındaki çocukları) evlendirebiliyorlar /o çocukla cinsel ilişkiye girebiliyorlar..

Bu yadsınamaz acı gerçek,maalesef dünya genelinde halen bile devam edebilen bir inanış gibi gözküyor..Halen bu yaşlardaki çocuklar ya evlendiriliyorlar /tecavüzlere uğruyorlar..Ve ne yazık ki özellikle de geri kalmış toplumlar da bu durum dinsel inanış,gelenekler veya fakirlik olgusu yüzünden normal sıradan hale gelmiş durumda sanki..

Ülkemizdeki durum ne?

Ülkemizde bu duruma bakarsak yasalarımız da "çocukla evlilik" yaşı alt sınırı 16 ile 18 yaş aralığında olması gerekiyor..Ancak dinsel inanışa sahip kesim ise bu konuda çok farklı düşünüyor..Yukarıda da belirttiğimiz gibi "çocukların büluğ yaşının 7-8 yaş olduğu"nu hatta çocuğun ergenleşmesinin 7-8 yaşından önce de olabilmesi söz konusu olduğunda ise ,çocukla evliliğin 7-8 yaşından önce de olabileceğini izah edebiliyorlar..Buna herhalde sizlerde medya da şahit olmuş olabilirsiniz..

Ülkemizdeki "çocukla evlilik" konusundaki bu dinsel inanışların bu kadar yaygın olmasını,ülkemizdeki devlet hastanelerinden birine yılda 400-500 çocuğun hamile olarak gelmesine (1) bağlayabilmek mümkündür herhalde..Dile kolay sadece tek bir hastanede yılda 400-500 çocuk hamile olarak geliyorsa,diğer hastanelerin durumları nasıldır acaba?

Siyasiler çocuklarla cinsel ilişkiye girme eylemlerinden biri olan "çocuk evlilikleri" konusunda ne kadar samimiler?

Samimiyseler eğer  "çocuk evlilikleri" konusunda da,"çocukla evlilik yapan ve bu evliliğe onay verenlere" de tıpkı "çocuk tecavüzcüleri ve çocuk istismarcılarına" verilen "kimyasal hadım" cezalarını da versinler..Ama VER(E)MEZLER..

TBMM'deki değerli siyasilerimiz "çocuklara yapılan cinsel istismar ve tecavüzler"le ilgili bir çare arayışı içerisindeler..Acaba gerçekten samimiler mi?

Samimi olduklarını pek sanmıyorum..Çünkü;

1.si daha önce de aynı şeyi yapmışlardı..Bunu yapanlara "lanet okumuşlar,asarız,keseriz ,en ağır cezaları falan filan verecez demişler,bağırıp çağırmışlar"  ama bu konuda neredeyse hiç bir şey yapmayarak Türk halkını bu şekilde aptal yerine koyabilmişlerdi..

2.si ise özellikle de "çocuklara yapılan bu cinsel saldırılar"la ilgili hem SAĞ hem de SOL kesimin kendilerine göre endişeleri olduğu için,bu konuda gerçekten de hiç uzlaşamıyorlar..

Uzlaşamadıkları şeyler ise ; "çocuk evlilikleri" ve "zina"nın da aynı kapsama girmesi..

1.SAĞCI kesimin "çocuk evlilikleri"ni "Allah'ın emri" olarak gördüğü için,çocuk istismarcılarına verilecek bu cezai yaptırımların,eninde sonunda kendilerine de geleceklerini çok iyi bildikleri için bu cezaya pek yanaşmıyorlar..Bu konuda özellikle de SOLCU kesimin ciddi çalışmaları olduğu görülüyor..Sağcılar,solcuların "çocuk evlilikleri"ni buna karıştırmasını bu işi sulandırmak olarak görüyorlar..

2.SOLCU kesim ise SAĞCI kesimin "çocuk istismarcıları"na verilecek olan bu cezai yaptırımların önüne geçebilmek için SOLCU kesimin hiç tasnif etmediği ve insan hakları ihlali olarak gördükleri "zina" eyleminin de bu gibi cezai yaptırımların içerisine alınmasını istemesi nedeniyle bu cezai yaptırımlara pek yanaşmıyorlar..Solcular,sağcıların "zina" eylemini buna katmasını,bu işi sulandırmak olarak görüyorlar..

Hem SAĞCI hem de SOLCU kesimin mecliste,sağda solda,öyle bağırıp çağırmaları,asarız keseriz falan filan demeleri hiç bir şey ifade etmiyor aslında..Hatta çocuk istismarcılarını linç eden toplum kesiminin bile bu cezaları istediğinden de pek emin değiliz..

Çünkü "çocuk evlilikleri"ne ve "zina"ya onay veren toplum kesiminin,bu cezaların eninde sonunda kendilerine de geleceğini bildikleri için buna samimi bir şekilde istekli olduklarını pek sanmıyoruz..Çünkü toplumda kırılamayan dogmatik tapulaşmış dinsel üzerine kurulu cinsel dürtüler halen bile üzücü bir şekilde devam edebilmektedir..

Ve son kez bir şey daha söyleyeyim.. 

Bilindiği gibi ülkemizde yargı,bağımsız bir yargı değil..Bu nedenle "çocuk istismarcıları"na verilecek olan söz konusu cezai yaptırımlara,hiç suçu günahı olmayan masum insanların da karıştırılması da çok yüksek olasıdır..Bu nedenden dolayı bu gibi cezaların,ağır yaptırımların verilebilmesi için öncelikli olarak yargının bağımlı bir yargı olmaktan kurtarılması gerekir..

Aksi taktir de kurunun yanında yaş da yanar misali,hiç suçu günahı olmayan masum insanların da siyasi entrikalar yüzünden canlarının yanması kaçınılmaz olacaktır ki,bunun da vebalini kimse veremez..Zaten tecavüz edilen çocukların vebalini bu millet ve siyasiler nasıl ödeyecek orası da ayrı bir muammadır..Bir de yanlışlık üzerine yanlışlıklar yapılması,milyonlarca insanın da hayatının kararmasına da zemin hazırlayabilir..Zaten bu durumlar yaşanıyor..

Umarım hem yargımızın bağımsızlığı konusunda hem de çocuklarla ilgili alınan kararlarda toplum kesiminin istediği yönde daha doğrusu "insan haklarına dayalı,yargının bağımsız olduğu ve toplumsal uzlaşının yer aldığı ,akılcı ve bilimsel yöntemlerin uygulanabildiği bir çözüme ulaşılması" temennimiz olsun diyelim..

SON SÖZ: Umarım konu hakkında yeterince düşüncelerimi açıklayabilmişimdir..Seçimler yaklaştığı için siyasilerin "çocuklar üzerinde kirli politikalar yürütmeleri" ne kadar üzücü bir durum öyle değil mi? Bence onlar samimi değiller..Haydi sağlıcakla kalın..E.Y.

Kaynaklar;
----------
Resim (A) ,Child Marriage :https://www.youtube.com/watch?v=K8a90OBgiWE

(2) Skandalı ortaya çıkaran İclal: Yılda 450-500 hamile çocuk geliyor
"Görev yaptığı hastanenin kadın doğum ve çocuk hastalıkları alanında iyi bir konumda olduğuna işaret eden İclal N. “Bu hastaneye yılda ortalama, 18 yaşın altında 450-500 hamile çocuk geliyor.."
http://www.hurriyet.com.tr/skandali-ortaya-cikaran-iclal-yilda-450-500-hamile-cocuk-geliyor-40714663
ET:26.01.2018

Yayıncı: Yazar Ertuğrul Yıldırım tarafından yayınlanmıştır; Copright 2018

26 yorum:

 1. İnanın bu tür yazıları okurken midem bulanmaya başlıyor, ne tür bir yaratık bu insanın canavarı. bir şekilde bu eğitim işi yoluna koyulup insanlar eğitilmeli ve ne olduğu belirsizlikten arınmalı bir an önce.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt çok haklısınız aslında ben bu konuda yazmıcaktım ama medyadaki haberleri ve siyasilerin takındıkları tavrları izleyince,bu gerçeği dile getirmek istedim..aynen herşey eğitimde bittiği için eğitim şart bence de,insanlar eğitilmeli,toplum temizlenmeli..teşekkür ederim..🙂

   Sil
 2. Tanrının emri mi ilk defa duyuyorum ne kadar vahşice o kadar çok şey oluyor ki özellikle o 3 yaşındaki çocuğun durumu offff artık duymak, görmek bile istemiyorum. Hatta bazen bu pisliklerin olduğu dünyada insanın dünyaya çocuk getiresi bile gelmiyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt çocuğun büluğa erme yaşıyla ilgili bazı sıkıntılardan dolayı,özellikle de sağ kesimde bu tür dinsel inanışlar olabiliyor maalsef..şimdi ben yazıda pek fazla detaylara girmedim,çünkü hem çok hassas birçok konular vardı hem de zaten uzun süren bir yazı olurdu mesela,konu dağılabilirdi..evt aynen insanın duymak ve görmek istemediği üzücü durumlar..teşekkür ederim..🙂

   Sil
 3. Bu dünya meselesi değil malesef sag sol meselesi de degil insanlik meselesi. Ve hic kimse bana(dini ne olursa olsun) bunu normal gösteremez. Ben 16-18 yas araligindaki cocuklarin bile adı üstnde cocuk! Evlendirilmemesi gerektigini düsünüyorum. Ben o yaslarda top oynar ip atlardım be. Daha 18 inde cocuk bir de cocuk doguruyor. Sonra o dogurdugu cocugun vatana millete hayrli olmasini bekliyoruz. Cocuk iste ne kadar bilgilense de cocuk.

  Kesinlikle idam gelmeli. Hadim madim bos isler. Yada iskencelere maruz birakilmalı ki cocuklarımıza bakmaya cedaretleri olmasin.

  Eline saglik kardesim yine uzun bir yazi olms :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt bu doğru bu sorun aslında insanlık meselesi bi durum,aynen bunun normalleştirlmesi zaten yanlış bişi..türkiyede yasal olarak evlendirme yaş aralığının 16-18 arasında olduğunu duymuştum ama tabii şimdi şu an yasa nedir tam bilmiyom..dediğiniz gibi 16-18 bile çocuk denecek yaş..evt idam gelsin ama getirmezler sanmıyorum çünkü işin ucu onlara kadar gelir,çocuk evliliklerinden vazgeçmezler..teşekkür ederim..🙂

   Sil
 4. Hadım edilmekten ziyade daha makro çözümler bulunmasından yanayım.Hadım edilen kişi,her türlü tacize eliyle,koluyla dokunarak da devam edebilir.Toplumun sağaltılması gerekir.Bu insanlar neden tecavüz,taciz ediyorsa kökeni bulunmalı.Psikiyatrik sorunları rehabilite edilmeli,aileler eğitilmeli,bir çok önlem alınmalı.Bence idamla ve hadım edilerek maalesef sorun çözülmez :(

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt hadım /idam edilmesi eğer yapabilirlerse ve işleri sulandırmazlarsa olabilir ama yapamazlar,bunu da elleri yüzlerine bulaştırırlar diye düşünüyom,çünkü bu cezaların ucu ilerde onlara kadar bile gelebilir....ama dediğiniz gibi hadım /idam aslında çözüm değil,toplumun psikoljisinin bozulması ile alakalı,psikiyatr sorunlarının rehabilite edilmesiş,aileleerin eğitilmesi vb bunlar gibi çok önmelerin alınması da bunlardan bazıları.. evt bu sorun idam/hadımla falan çözülmez gibi gözüküyo,toplumun bu konuda eğitilmesi gerekir kanımca..teşekkür ederim..🙂

   Sil
 5. Merhaba, yazınız için teşekkürler. Blog yazarlarının sosyal paylaşım ve buluşma noktasına sizleri de bekleriz. Böylelikle içeriklerinizi diğer blog yazarlarına tanıtabilir ve diğer blog yazarlarıyla kolaylıkla iletişim kurabilirsiniz. İyi çalışmalar. http://blogworld.com.tr.ht/

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. şu sıralar hiç bir yere kayıt falan olmadığım için bu tür şeylerle pek ilginmiyorum ama ilginiz için teşekkür ederim..🙂

   Sil
 6. Bizim ülkemizde bir laf vardır; "Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız!" derler. Gerçekten de öyle. Söz söylemeye gelince, birçok cezai yaptırım, kural, kanun vesaire ortalığa dökülüyor ama iş bunu gerçeğe dönüştürmeye geldiğinde hiçbir şey yapılmıyor.
  Halk kandırılıyor mu? evet, halk kandırılması hakkında bir şey yapıyor mu? hayır. Kimse yaptıkları ya da yapacaklar için rezil olmuyor bu topraklarda neredeyse.
  Bence en önemli yöntem eğitim. Okumuş cahillerimiz de var bizim, okumamış söz söyleyenlerimiz de...
  Teşekkürler emeğiniz ve bu konuya ışık tuttuğunuz için.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt aynen şu sıralar tbmm,de çocuk tacizcileri /istismarcılarına karşı verilecek cezalardan bahsediliyor ama ne hikmetse çocuk evliliklerinden çıt ses bile yok..sanki çocuk evliliğini yapan çocuklar çocuk değil,onlar kendi rızalarıyla yapıyorlar bu evliliği!! dediğiniz gibi maalsef işte böle bi ülkede yaşıyoruz..evt bence de eğitim önemli,bir an önce başlanalı ilk başta siyasilerimizden başlamalı bu eğitim,kara cahil dolular çünkü..teşekkür ederim..🙂

   NOT: internet arızası olduğu için yorumlara cevap vermem uzun sürdü..bundan dolayı kusura bakmayın..🤔🙂

   Sil
 7. Yok artık ! Yuh! Tanrının emri diyenler tanrıya nasıl bir HAKARET ettiklerinin farkında olamayacak kadar sapık ve akıl hastası olmalılar. Ben zaten deistim, agnostiğim ikisinin karışımı, belki ateist de olurum yakında ama ahlaksız ve sapık olmaktan iyidir, tanrı sapık mı ki, böyle bir emir versin işte insanı zorla ateist yapar bunlar...:(
  Bebeğe, çocuğa, kediye, köpeğe hallenenene kimyasal hadım filan değil İDAM / ÖLÜM CEZASI istiyorum ben. Hatta linç etsinler...

  Ay sinirlerim bozuldu...:(

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt maalsef dünya geneline baktığımız da böyle bir inanışla karşılaşmak mümkün.. islamda bildiğim kadarıyla çocuğun evlendirilmesi konusunda böyle bir zorlama ayet yok ancak islam toplumları maalsef çocuğun bülüğa erme yaşından dolayı bunu tanrının emri olarak görebiliyo..böle bi anlayış var,bu düşünce doğu ve afrika toplumlarında çok yaygın..araplar deseniz zaten onlar abudik gubidik olmuşlar..😀 evt hadım /idam edilmeli ama yargının bağımlı olduğu bu ülkede bu nasıl olcak inanın çok merak ediyom..bunu fırsat bilip kurunun yanında yaş da yanar misali masum insanları da idam etmekten geri kalmayacaklardır...teşekkür ederim..🙂

   NOT: internet arızası olduğu için yorumlara cevap vermem uzun sürdü..bundan dolayı kusura bakmayın..🤔🙂

   Sil
 8. Yaşadığımız ülkede hemde bu kadar karışık bir zamanda bu konunun gündeme alınması ve bu kadar çok işlenmesi bana tuhaf geliyor. Tabii ki Tanrı'nın böyle konularda emir verebileceğine inanmıyorum.Bu tamamen sapık zihniyetlerin duruma kılıf uydurması , bu konuda insanların en hassas olduğun dini düşünceleri kullanıp, bu tip dini yaklaşımları öne sürüp kendini aklamaya çalışması. Kimyasal hadım ilk kez haberlerde duydum.Ne diyeceğimi bilemiyorum ama zaten geçerli olabilecek cezalar verseler, tuttuklarını salıvermeseler, iyi hal indirimlerine sokmasalar yeter.Önce o uygulamaları kaldırıp adamakıllı cezalar versinler de ,bak caydırıcı oluyor mu. Tamamen bir insanlık ve sapkınlık sorunu.Çok üzücü ..Emeğinize sağlık.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt aynen benim de dikkatimi çekmedi değil bu durum,türkiyeyle ilgili abd,deki politik davalar sonrası 15 temmuz darbesi ve zeytin dalı harekatının başlaması ve şimdi de çocuk istismarların gündemi değiştirmesi gerçekten çok dikkat çekici,sanki kirli çamaşırların üzeri örtülmeye çalışılıyor gibi..evt ben de sırf çocuklarla ilişkiye girebilmek için yapılan çocukla evliliğin tanrının emri olduğuna pek inanmıyom,dediğiniz gibi sapkın zihniyetlerin duruma kılıf uydurması..ceza konusunda da haklısınız,hangi cezayı verirlerse versinler,yargının bağımsız olmadığı bu ülkede kimbilir kaç masum insanın canı yanacaktır..ama işte politik entrikalar işte böle çocukların hayatlarını karartabiliyo maalsef..teşekkür ederim..🙂


   NOT: internet arızası olduğu için yorumlara cevap vermem uzun sürdü..bundan dolayı kusura bakmayın..🤔🙂

   Sil
 9. ay of yaaa neler oluyor bizdeee ah ah cehaleet.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt deepcim aynen cehalet hem de ne cehalet,karacehalet..teşekkür ederim..🙂

   NOT: internet arızası olduğu için yorumlara cevap vermem uzun sürdü..bundan dolayı kusura bakmayın..🤔🙂

   Sil
 10. Bu konuda yazmak istiyorum ama çok detaylı bir konu. Çocuk evlilikleri bence de tecavüzdür. Çocuğun tecavüzcüleri hem kocası olacak adam hem de (muhtemelen maddi çıkar için) gelin eden kendi ailesi. Hepsinin yargılanması lazım. Zaten, yasalarımızda da suçtur. Eğer ki din derseniz, ben de dindar bir aileye mensubum ama ailemizde çocuk evliliğinin mübah sayıldığını yaşamadım ve duymadım. İyi günler...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. hoşgeldiniz 🙂 evt aynen çocuk evliliklerinin tecavüzden pek farkı yok,çocukların kendi tecavüzcüleri ile evlendirilmesi üzcü bi durum,dediğiniz gibi ailenin maddi çıkarından dolayı olabilir..bu yoksulluk olgusunun ailelere neler yaptırabileceği konusunda bize bir fikirde veriyo aslında ama işte hiç değilse bizim ülkemizde bu olmamalıydı,bu nedenle bence de yargılanmalılar..evt yasalarımzda suç ama uygulamaya gelince maalsef uygulamıyolar..evt zaten çocuk evliliği konusunda dinimizde de böle bişey yok sanmıyosam..teşekkür ederim..🙂

   Sil
 11. Gerek çocuk evlilikleri,gerekse çocuk istismarları yapan canavarlar için maalesef ülkemizde caydırıcı cezalarin uygulanmadığını ve yetersiz olduğunu düşünüyorum.
  Çocuk evliliği ne demek ya? Adı üstünde "çocuk". Çocuk oyun oynar. Evliliğin ne olduğunu ne bilir. Nasıl bir beyin yapısıyla bu küçücük çocukları evlendiriyorlar ben anlamıyorum.
  Her gün haberlerde çocuk istismarı haberleri veriliyor. Ve bir insan olarak içimizi çok acıtıyor. Yazık günah değilmi bu yavrucaklara.!!!


  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt aynen çocuk istismarları ve evlilikleri konusunda yeternce caydrıcı cezalar yok maalsef,dediğinz gibi çok yetersiz..evt geçekten adı üstünde "çocuk" bunlar,evliliği oyun diye oynuylar mesela,dediğiniz gibi evlilikten ne anlarlar ki çocuk istismarından başka bişi değil zaten bu,bir an önce caydırıcı cezalar olmalı bence de..teşekkür ederim..🙂

   Sil
 12. Ya beni bam telimden vurdum olmasa keşke:((

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt aynen olmasa keşke,çocuklar çocukluklarını yaşayabilse..teşekkür ederim..🙂

   Sil
 13. Çok yerine bir yazı olmuş,bu durum nedense bir çözüme kavuşmadı artık birşeyler yapılsın çocuklara dokunulmasın artık.Kanayan yaramız ne zaman duracak...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt aslında şu sıralar çocuk istismarcılarna 50 yıldan az olmayan hapis cezası ile hadım cezasını mecliste onaylıcaklarmış ama çocuk evlilikleri konusunda kimsede tık bile yok..çocuk evlilikleri durmazsa,çocuklar acı çekmeye devam edecek demektir..umarım dediğiniz gibi bu kanayan yaramız bi gün durur..teşekkür ederim.. 🙂

   Sil