20 Ocak 2018 Cumartesi

Dünyanın saklı kalan bilinmeyen acı gerçeği ; Çocuklarla ilişkiye girmenin normalleşmesi..

                                                           Resim1 : child evlilik1 (1)

Keskin bıçak gibi iğneli çok hassas bir konu..Dünyanın çivisi çıkmış da haberimiz yokmuş.. 

Hem Doğu ve Afrika ülkelerinde hem de Batı ülkelerinde çocukla ilişkiye girmenin iğrenç yolları;

Doğu ve Afrika toplumlarında "Çocuk evlilikleri"; Batı toplumlarında ise "Çocukla evlilik dışı ilişkiler" artış göstermiş durumda..Her ikisinin de "çocuk istismarı" olduğu açık bir şekilde görülüyor..

Korkunç Bir Gerçek ; "7-18 yaş aralığında olan çocuklarla cinsel ilişkiye girme eylemi; Doğu ve Afrika toplumlarında "çocuk evlilikleri" ile gelişmiş Batı toplumlarında ise "evlilik dışı ilişkiler" olarak normal-sıradan hale gelmiş durumda.. "

Büyük çoğunluğu Suriyeli ve yaşları 18 yaşından küçük olan 115 çocuğun hamile kalması ile ilgili hadise ekranlara yansıyınca,ister istemez aklıma "çocuk evlilikleri = çocuk pornosu" karşılaştırması geldi..Anlaşılan bu şekilde bir yakıştırma yapmamız ise bazı kişilerin hoşuna gitmemiş gibi gözüküyor..Bunun nedenini 2 sebebe bağlamak mümkün;

1) Toplumun çocuklarla ilişkiye girme eylemini normal karşılamasıdır..

Bunu anlatmaya hiç gerek yok aslında..Çocuk evliliklerini uygun bulan toplum kesiminin buna karşı çıkması da normal olacaktır..

2) Toplumun çocuklar üzerindeki hassasiyeti.. 

Bunu daha çok "çocuk evliliklerine karşı olan birey ve toplumlar"ın hassasiyeti olarak görebiliriz..Belki bu hassasiyet nedeniyle bu karşılaştırma hoşlarına gitmemiş olabilir..Ama hoşlarına gitmese de bu karşılaştırma çok doğru bir eşleştirmedir..Bunun nedenini de aşağıda açıkladım..Okursanız ne demek istediğimizi anlamış olacaksınızdır..

Dünyanın saklı kalan bilinmeyen acı bir gerçeği..

Bu şekilde bir karşılaştırma yapılması,onları şaşırtmış olmalı..Ama bu dünyanın bilinmeyen acı bir gerçeği.."Dünyanın bilinmeyen acı gerçeği" diyorum çünkü bu durum gerçekten de dünya genelinde gizli kalan bilinmeyen acı bir gerçek..

Bizler "çocuk pornosu,çocuk evlilikleri,çocuk istismarı" vs gibi sorunlarla mücadele ederken,aslında (belki de burnumuzun dibinde gerçekleşen) bu çirkin ve sapık eylemleri "dini vb yasal" yollarla gerçekten yapan,yaşayan hem doğu ve afrika hem de gelişmiş batı toplumlarında var olduğunu (ve bu konuda hiç bir şey yapamadığımızı) acı bir gerçek olarak farkına varmış olabiliyoruz..

Burnumuzun dibinde yaşanıyor ama hiç bir şey yapamıyoruz..
Çünkü "din,gelenek ve batı medeniyeti (özgürlük) baskıları" çok ağır basıyor..

Burnumuzun dibinde bu tür sapık vakalar yaşanmasına rağmen o çocukların ne tür bir acı ve işkence yaşadıkları aklımıza bile gelmezken,bizler "çocuk pornosu,çocuk evlilikleri,çocuk istismarı" vs gibi sorunlarla mücadele ediyoruz..Tabii ki etmeliyiz ama burnumuzun dibinde gerçekleşen bu acı gerçekleri ve o çocukların yaşamış oldukları acı ve ızdırabları göremezken,bizler bu yöndeki mücadeleyi nasıl doğru ve sağlıklı bir şekilde verebiliriz ki?

Doğu ve Afrika toplumlarında "çocuk evliliklerin"de, çocukların "din ve gelenek" hassasiyetine kurban gitmesi..

Doğu ve Afrika toplumların kültürlerinde "çocuk evlilikleri" daha çok "din" üzerine kurulmuş olmasına rağmen,özellikle de kız çocuklarının "fakir" bir ortamda doğmaları,onların bu nedenle "vakit kaybetmeden evlendirilmesi" görüşü ağır basmış ve bu toplumların vazgeçilmez birer geleneği haline gelmiştir..Dolayısıyla İslam anlayışının da yer aldığı doğu toplumlarında "çocuk evlilikleri"nin yapılmasını, "din ve (fakirlikten doğan) gelenek" hassasiyeti üzerine kurulmasına bağlayabiliriz..

Batı toplumlarında "evlilik dışı ilişkilerde",çocukların "batı medeniyetinin özgürlüğü"ne kurban gitmesi..

Demokrasi modernizmin ve medeniyetin beşiği olarak batı toplum kültüründe ise "çocuk evlilikleri" yok denecek kadar azdır..Ancak bu AB'nin doğu bloku ülkeleri için pek geçerli değil gibi..

Çünkü "Avrupa'da erken evliliğin değerlendirildiği bir araştırmada, en yüksek oranlar sırasıyla Gürcistan yüzde 17, Türkiye yüzde 14, Ukrayna, İngiltere ve Fransa yüzde 10 olarak saptanmış ve Türkiye'nin erken evlilikte Avrupa ikincisi olduğu dile getirilmiş.." (2) 

Bu vb araştırmalara baktığımız da sadece AB doğu bloku ülkeleri değil,İngiltere ve Fransa gibi batı toplumlarında da çocuk evlilikleri kendine yer edinmiş gibi..Ayrıca AB'nin batı tarafında "evlilik dışı doğum oranlarının artması" da acı bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır..

Çocuk evlilikleri  = Evlilik dışı ilişkiler = Çocuk İstismarı = Çocuk pornosu

                                                      Resim2 : child evlilik2 (2)     

Gerçi bu fikri ortaya atan ben değildim,bir arkadaşımdı ve benim de kafama yatan bir eşitlemeydi bu..Neden olmasın ki dedim kendi kendime? Arkadaşlarla sosyal medya da hatta bazı blog yazarı arkadaşlarımızın da zaman zaman konu edindiği "çocuk evlilikleri" konusunda tartışıyorduk..Arkadaşlardan biri "aslında çocuk evliliklerinin çocuk pornosundan farklı olmadığını" söylemişti..

Yani "özellikle Doğu ve Afrika toplumlarında yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı "çocuk evliliklerini" yasal hale getirdiklerini ve bu nedenle "internetten çocuk pornosu izlemek" ile "çocukla evlenmek" arasında pek bir fark olmadığını hatta "çocuk evliliklerinde çocuklarla gerçek anlamda ilişkiye girildiğini" dile getirmişti..

Ben de bunu duyduğumda en az sizin kadar şaşırmıştım ama olup biten gerçekleri medyada görünce ona hak vermeye başlamıştım..Özellikle de bazı İslam ülkelerinde din bahanesinin arkasına saklanılarak dine uygun olduğu varsayılan "çocuk evlilikleri" yasal hale getirilmişti..Sırf çocukla ilişkiye girebilmenin adı sadece tabii ki bu da değildir..Batı medeniyetinin "özgürlük" yaftalamasını da unutmamak gerekir..

Bilindiği gibi internet dünyasında "çocuk pornosu" izlemek çok ciddi bir suçtur ve hatta bazı İslam ülkelerin de (sanmıyorsam ya İran olmalı yada Suudi Arabistan tam bilemiyorum) bu işlem idamı bile gerektirir..Yani çocuk pornosu izlerseniz ve yakalanırsanız,kesin idam edilme ile karşı karşıya kalabilirsiniz..

Ancak ne ilginçtir ki "aynı İslam ülkelerinde "çocuk pornosunun gerçeğini dine uygun biçimde yaşarsanız, (yani reşit olmayan 7-18 yaş arasındaki bir çocukla ilişkiye girmek için o çocukla dine uygun bir şekilde evlilik yaparsanız) ,işte o zaman idamdan kurtulmuş olursunuz..Üstelik size,"o çocukla ilişkiye girmeniz için herkes destek bile verir..Bir de üstüne devlet yardımı bile alabilirsiniz.." Maalesef böyle trajedi de var..

Batı dünyası da az değil ki..

Yukarıda anlattığımız gibi bu hadise (yani çocuklarla cinsel ilişkiye girme eylemi) sadece Doğu ve Afrika ülkelerine özgü birşey değildir..Gelişmiş batı dünyasında da özellikle ABD'de "çocuklarla cinsel ilişkiye girme eylemi normal sıradan bir yaşam tarzı" haline gelmiş durumda sanki.."ABD'de evlilik dışı hamile kalan çocuk sayısında artış olması" (1)  da bunu gösteriyor..

İslam ülkeleri (/Doğu ve Afrika toplumları) ile gelişmiş batı dünyasındaki tek fark herhalde "çocuk evliliklerinin batı dünyasında bu kadar yaygın olmamasıdır.." diyebiliriz herhalde.. Aslında var ama yukarıda da belirttiğimiz gibi bu daha çok balkanlar ülkesinde geçerli..

                                                                Resim3 : child evlilik3 (3)

"Batıya doğru gidildikçe "çocuk evlilikleri"nde AZALMA ; "evlilik dışı ilişkiler ve doğum oranları"nda ise ARTIŞ söz konusu.."

Mesela; "AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre evlilik dışı doğum oranı 1990'de yüzde 17 düzeyindeyken 2000 yılında yüzde 27'ye, 2011 yılında yüzde 39,5'e yükselmiş." durumda..(3)

"Federal İstatistik Kurumu verilerine göre ise sadece 1000 kız çocuğundan 1'i 16 yaşından küçük yaşta hamile kaldığı belirlenmiş.."(4)

"PEW Araştırma şirketi de dünya genelinde bir araştırma yaparak "evlilik dışı birliktelikten doğan çocuklar"ın ülkelere göre dağılımını belirleyerek "bekar anne" oranlarını da ortaya koyan araştırmada İzlanda yüzde 67’lik oranla birinci sırada yer alırken, Türkiye yüzde 3’le Avrupa'nın bekar anne oranı en düşük ülkesi olduğunu belirlemiş.." (5)

"OECD tarafından yayımlanan verilere göre ise evlilik dışı doğum oranı 1970’li yıllarda ortalama %10’un altında seyrederken, söz konusu oran 1995’te %24’e, 2014’te ise %40,5’e yükselmiş." (6)

"Türkiye'de seks turizmi var" diye belirlenen bir raporda ise "Kızların rızaları dışında başlık parası için evlendirilmesi dolaylı olarak kızları çocuk seks işçiliğine itiyor. Çünkü bu evlilikleri ... Endeksi hazırlayanlar, bunun nedeni olarak cinsel istismar amacıyla insan ticareti ve çocuk evlilikleri gösteriliyor. ... Türkiye'deki çocuk evlilik sorunu diğer ülkelere göre daha fazla." (7)

Yani aslında işin özü şudur herhalde; "Doğu ve Afika toplumlarında çocuklarla ilişkiye girme problemi dine ve geleneklere uygun olarak çözülürken,batı toplumlarında bunun çözümü "medeniyetin getirdiği özgürlük" olarak çözülmüş gibi gözüküyor..  "

Bu nedenlerle aynı şeylerin gelişmiş batı dünyası için de geçerli olduğunu "hamile kalan çocukların sayısında artış olmasından" anlayabiliyoruz..  Yukarıda "çocuk evlilikleri"ni eşittir "çocuk pornosu" olarak gördüğümüzü dile getirmiştik..Ancak bu acı gerçek,batı medeniyetinde "özgürlük ve medeniyet" yaftası altında "evlilik dışı ilişkilere" zorlanan ve hamile kalan çocukların düşmüş olduğu kötü ortam için de geçerlidir..

"Çocuk evlilikleri" yada "Çocukla evlilik dışı ilişkiye girme" eylemleri,kim ne derse desin,adını şua an koyamadığımız bir çocuk pornosu girişimidir...."İnternette çocuk pornosu izlemek" arasında hiçbir fark yoktur..

Hatta üzücü olan taraf "çocuk evlilikleri ile çocukla evlilik dışı  ilişkiye girme"eylemelerinde bu iğrençliğin birebir yaşanması ve o çocukların birebir acılar yaşamasıdır ki,toplumların bu acıları sanki normal bir eylemmiş gibi algılaması da son derece üzücü bir durum olmuştur..

İster Doğu ve Afrika toplumları ve isterse de gelişmiş Batı toplumları olsun bu tür ülkelerdeki sapık bireyler bu tür gelenekler olduğu ve  toplumları arkalarına aldıkları sürece çocuklar rahat yüzü göremeyeceklerdir..

Son söz olarak; 

Bu anlattıklarımız sizlere ne kadar iğrenç geliyor değil mi? Ama bu acı bir gerçektir maalesef..Bu gerçeği duyduğumda ben de inanamamıştım ama gerçekten çok doğru sözlerdi bunlar..Artık bu acı gerçeğin farkına varmamız gerekmiyor mu? Biraz araştırma yaptığım da özellikle de batı toplumlarındaki "evlilik dışı ilişkilerinin" çok yaygınlaşmaya başladığını farketmiştim..Yukarıdaki haber ve araştırmalar da bunu gösteriyordu..Bunların içerisinde çocukların hamile kalması da dahil maalesef..

Neyse,umarım konu hakkında yeterince bilgi verebilmişimdir..Ben sadece ülkemizdeki "çocuk evlilikleri"ne değil dünya da özellikle de demokrasinin beşiği olarak gözüken başta ABD ve AB olmak üzere modernizmin ve medeniyetin simgesi batı ülkelerinde yaşanan "evlilik dışı çocuk ilişkileri ve doğumların" artmasını da göstererek,dünya da çocuklarla ilişklerin nasıl böyle sıradan hale gelebildiğini dile getirmeye çalışmak istemiştim..Umarım konuyu yeterince anlatabilmişimdir..Saygılarımla..E.Y.

EKLEMELER (18.02.2018)

NOT: Aşağıdaki bilgileri de daha sonra öğrenmiş ve "Oooo! Nereleri gezdik nereleri.. 6.10 dakkada dünya turu.. (HD)" yazımızda da paylaşmıştım..Oradaki paylaşımı konumuz dağılmasın diye buraya da aldım..

115 hamile çocuk vakasın da bu sayı sandığımızdan daha fazla olabilirmiş..

Şimdi gelelim asıl hadiseye..Yazıda da belirttiğimiz gibi hamile kalan bu çocuk sayısı 115 değilmiş sanmıyorsam,dahası da varmış..Medya'nın haberine göre "yılda ortalama, 18 yaşın altında 450-500 hamile çocuk geliyormuş.."(8) Hem de üstelik sadece tek bir hastaneye..

Bu ne demek biliyor musunuz? Düşünsenize "tek bir hastaneye yılda ortalama 400-500 hamile çocuk geldiğine göre,acaba diğer hastanelerde durum nasıl?" Çok merak ediyom doğrusu? Siz hiç merak etmiyor musunuz?

Bu vahim hadise,çocukla evliliğe onay verenlerin bahanesi olur mu?

Böyle bir acı gerçek de var tabii.. "Bu gerçek size ne anlatır" bilemem ama öyle geliyor ki,bu vahim olay "çocukla evliliği destekleyenlere bir bahane olacak" gibi..Bahaneleri "İşte çocukla evliliği yasaklarsanız böle olur,batıya benzedik,çocuklarla evlilik dışı ilişkiler sayısında artış olmaya başladı..." vs gibi eminim sizin de bu şekilde aklınıza geliyordur..

Ne diyeceğimi bilemiyorum şimdi..Sanki çocukla evliliği destekleyenlerin bir tuzağıymış gibi de geliyor bana bu vahim olay..Neden olmasın ki? O tür bahaneleri üretebilmek için yapamazlar mı yani?

Gerçekten dünyanın çivisi çıkmış durumda..

İşte o yüzden diyoruz ya,"çocuk evliliklerini destekleyenlere tıpkı çocuk pornosu izleyenler gibi hatta onlardan daha fazla cezalara çarptırılması gerekir.."diye..Çocuk pornosu izleyenlere verilen cezaların en az 10 katının cezası verilmesi gerekir,çocuk evliliklerini destekleyenlere..

Ne demek ya,çocuk pornosunu izleyenleri hadım edeceksiniz ama bu işin gerçeğini yapan ve çocuk evliliklerini destekleyenleri ise hiç br şey yapmayacaksınız,üstüne üstlük bir de yardım edeceksiniz..Böle bir şey olabilir mi,Allah aşkına? Nasıl bir dünya da yaşıyoruz böle..Of of,gerçekten dünyanın çivisi çıkmış da haberimiz yokmuş..

KAYNAKLAR;
-------------------
(1) Amerika’da hamile çocuk Türkiye’de çocuk gelin
http://www.hurriyet.com.tr/amerika-da-hamile-cocuk-turkiye-de-cocuk-gelin-22057833
ET:20.01.2018

(2) Erken evlilikte Avrupa ikincisiyiz
http://www.hurriyet.com.tr/erken-evlilikte-avrupa-ikincisiyiz-26496563
ET:20.01.2018

(3) AB'de evlilik dışı doğum oranı artıyor
http://www.haber7.com/avrupa/haber/1006462-abde-evlilik-disi-dogum-orani-artiyor
ET:20.01.2018

(4) 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu gündeme oturdu - Pusula
http://pusulaswiss.ch/12-yasinda-hamile-kalan-kiz-cocugu-gundeme-oturdu.html/
ET:20.01.2018

(5)  36 ülkede bekar anne oranları araştırıldı; Türkiye kaçıncı oldu?
http://t24.com.tr/haber/36-ulkede-bekar-anne-oranlari-arastirildi-turkiye-kacinci-oldu,268702
ET:20.01.2018

(6) Yozlaşan Avrupa “Ailesi”.
http://insamer.com/tr/yozlasan-avrupa-ailesi_815.html
ET:20.01.2018

(7) Türkiye’de çocuk seks turizmi var!
https://www.birgun.net/haber-detay/turkiye-de-cocuk-seks-turizmi-var-108011.html
ET:21.01.2018

(8) Skandalı ortaya çıkaran İclal: Yılda 450-500 hamile çocuk geliyor
"Görev yaptığı hastanenin kadın doğum ve çocuk hastalıkları alanında iyi bir konumda olduğuna işaret eden İclal N. “Bu hastaneye yılda ortalama, 18 yaşın altında 450-500 hamile çocuk geliyor.."
http://www.hurriyet.com.tr/skandali-ortaya-cikaran-iclal-yilda-450-500-hamile-cocuk-geliyor-40714663
ET:26.01.2018

Resimler;
----------
(1)  Resim1 : child evlilik1 : http://t24.com.tr/haber/turkiyede-her-3-evlilikten-biri-cocuk-evliligi,324029
(2)  Resim2 : child evlilik2  : https://twitter.com/9a0842903a74446
(3) Resim3  : child evlilik3  http://www.thezimbabwean.co/2015/08/child-marriages-the-arguments/

Yayıncı: Yazar Ertuğrul Yıldırım tarafından yayınlanmıştır; Copright 2018

32 yorum:

 1. O kadar iğrenç ki, anlatacak, tarif edecek söz bulamıyorum:( Kiliselerde yüzyıllarca evet yüzyıllarca oğlan çocuklara din adamı olacak rahipler, piskoposlar tecavüz etmişler, hepsi korkudan, kimsesizlikten ses çıkartmamış...bunlar daha yeni yeni ortaya çıktı:( Hristiyanı, Müslümanı hepsinde var, bu öyle iğrenç bir sapıklık ki, dini, ırkı, milleti yok. Müslümanlıkta ise kılıfına uydurulmuş:( sosyal medyada görüyorum iğrenç yorumlar yapıyorlar batıda 14 yaşında kız flört ediyor ses etmiyorsunuz evlenince niye ses ediyorsunuz filan diyorlar. Flört etmek başka şey, evlenmek başka şey, her flört eden 14 yaşındaki çocuk o kişiyle karıkocalık mı yaşıyor? Sinemaya gidiyor, konsere gidiyor, avm'ye gidiyor kahve içiyor, en fazla elele tutuşup, öpüşüyor en fazla ....bu konuda en büyük görev polise, savcıya, kanunlara düşüyor, acımamak idam etmek lazım çocukları porno malzemesi yapanları özellikle...:(

  Eline sağlık arkadaşım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. maalesef tam da dediğiniz gibi durumlar yaşanıyor şu an hem ülkemizde hem de dünyada..din adına çocuklarla ilişkiye girenleri mi görürsünüz,"çocuk özgürdür" diye buna göz yumum çocuklarla ilişkiye girenleri mi? bilmediğimiz ve sessiz kaldığımız öyle iğrençlikler yaşanıyor ki,bu çocuk evlilikleri belkide buzdağının görünen kısmı..görünmeyen kısmında kimbilir kaç milyonlarca çocuk tecavüzlere uğruyordur..çok zor bir durum..o yüzden bunları yazma ihtiyacı duydum ben de..görünmeyen buzdağların ortaya çıkması için..tşkr ederim..

   Sil
 2. Beni çok üzen sosyal problemlerimizden biri bu.Daha kendini tanıyamadan yapılan evlilikler,sağlıksız aileler ve sağlıksız ailelerden doğan çocuklar.Zincirleme giden bozuk bir durum....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. aynen bu sorun bence de en önemli sosyal problemlerimizden biri..maalesef dediğiniz gibi "zincirleme giden bozuk bir durumun" içerisindeyiz..tşkr ederim..

   Sil
 3. Cennete gidenler tomurcuk memeli hurilerle ödüllendirilirse bazıları da o tomurcuk memeli hurilere bu dünyada kavuşmanın cennette yaşamak olduğunu değerlendirirler, her şey ortada apaçık zaten. Batı toplumlarına gelince güya cinsel özgürlük adı altında aynı yola çıkan bir durum sözkonusu bence. Güzel bir çalışma yapmışsınız emeğinize sağlık. :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt maalesef dediğiniz gibi görünen köy klavuz istemez misali herşey apaçık ortada..batı toplumları konusunda da son derece haklısınız,cinsel özgürlük adı altında çocukları bu şekilde kullanabiliyolar maalesef..tşkr ederim..

   Sil
 4. Child marriages are very Hideous thing in society , in many countries. This is one of very big problem .
  https://clickbystyle.blogspot.in/

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yes, unfortunately you are very right. Child marriages do not only exist in the eastern society. There is also in Western society. This is a very sad situation. thanks..

   Sil
 5. Anlam veremediğim o kadar çok şey var ki... En basitini düşünelim. 18 yaşında bir çocuğun gidip marketten sigara alması yasak. Sebebi sağlığına gelecek zarar. Evet bu çok doğru bir uygulama. Ama bunu düşünebilip yasa haline getirebilen bir politik sistemde bu çocukların evlenip çocuk sahibi olacak erginliğe sahip olduğunu düşünmek ne demek. Sigara hemen öldürmez; ama küçük yaşta yaşanan acımasız cinsel ilişkilerin birçoğu kız çocuklarının kanama sebebiyle ölmesine sebep oluyor. O esnada ölmeyen birçok çocuk doğum esnasında ölüyor. Fiziki anlamda ölüm gerçekleşmemiş olsa da yaşanan şok ve korku sebebiyle bu çocukların zaten ruhları ölüyor. Engel olmaya çalışmak, en azından yakınımızda gerçekleşen olaylara göz yummamak lazım. Lakin bir raddeden sonra bizim yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Çünkü ya aile tarafından onaylanıyor ya da devlet tarafından izin verilmiş oluyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt aslında öyle,18 yaşından küçük çocukların sigara,alkol vb alması,esnafın vermesi dahi yasak ama iş evliliğe falan gelince sanki herkes suspus oluyo gibi böle trajikomik bir hadise de var gerçekten,çok garip bi durum..o anlattıklarında çok haklısın,çocukların bu yaşadıklarına hem fiziki hem manevi anlamda dayanması mümkün değil,zaten medyada bu yönde çok sayıda haberde çıkıyor,çok sayıda çocuğun bu nedenle öldüğü haberleri bile oluyor çoğu zaman..gerçekten çok yazık..aynen olaylara gözyummamak lazım,devlet olarak toplum olarak bu trajedinin biran önce çözülmesi gerekiyor..tşkr ederim..

   Sil
 6. Çocuklara yapılan cinsel istismarlar hele bir de evlilik adı altında sunuluyorsa kınıyorum. Bu tarz istismarlar diğer adıyla tecavüzlerde rıza kavramı ve görüntüdeki iyi hali de öyle. Görüntüyle kötülük nasıl örtbas edilebilir ki? Dünyanın neresinde olursa olsun çocuk çocuktur. Hiçbir insan da böyle bir muameleye maruz kalmamalı. Hiçbir neden tecavüzü haklı kılmaz çünkü. Anlamlı paylaşım adına teşekkürler...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt ya çok haklısınız,çocuklara yapılan cinsel istismar sadece evlilikle olmuyo,batı dünyasında "çocukların cinsel özgürlüğü" dedikleri bozuk bir anlayış da var mesela..her ikisi de aslında çocuklara yapılan bir cinsel istismar anlayışı ama biri din ve toplumsal gelenek anlayışının diğeri de batı medeniyetindeki bozuk özgürlük anlayışının ağır basması nedeniyle,bunlar bu cinsel istismar çerçevesine girmeyebiliyo çoğu zaman maalesef..evt katılıyom "hiçbir neden tecavüzü haklı kılmaz.." tşkr ederim..

   Sil
 7. "batı toplumlarında bunun çözümü "medeniyetin getirdiği özgürlük" olarak çözülmüş gibi gözüküyor.. "
  Batsın böyle medeniyet, dünya sadece cinsel ihtiyaçlarının peşine düşmüş. Hangi çocuk, koca adamlarla bilmediği ten ilişkisine girmek ister ki? Yazık ya gerçekten çok yazık. Bütün inandığım şeylere zarar gelecek diye korkuyorum. İnsanların, bu tip olanlarına lanet olsun.
  Yazıyı okurken t
  Tüm gerçekleri de öğrenmiş oldum Ertuğrul. Araştırdığın ve bilgilendirdiğin için teşekkürler :(((

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt gerçekten öyle batsın böle medeniyet anlayışı.."medeniyetin getirdiği özgürlük" derken aslında batıdaki "çocukların cinsel özgürlüğü" konusundaki yanlış anlayışından kastetmiştim,bildiğim kadarıyla böle bir anlayış da var,batı toplumlarında,ben bunu kastetmiştim..zaten batı toplumlarındaki evlilik dışı ilişkilerin ve doğum oranlarında artış olması da bu gerçeği bize göstermiş oluyodu..maalesef ben de böyle bi konuyu yayınlamak istemezdim ama daha yeni hem de ülkemizde 115 suriyeli çocuğun hamile kalması ile ilgili haberden sonra bu durumun çok ciddi boyutlara ulaştığını anladığımdan dolayı,böle bi araştırma yapma ve bunları yayınlama ihtiyacı duymak zorunda kaldım..tşkr ederim..

   Sil
 8. Merhaba Ertuğrul Bey,

  İnsanlığımdan utandığım ve gerçekten yüreğimin kaldıramadığı bu konunun bir şekilde tartışmaya açılmasına bile tahammül gösteremiyorum. Ve ne yazık ki özellikle de "din" kullanılarak bu iğrençlik topluma yerleştirilir hale getirilmeye çalışılıyor. Emeğinize sağlık.. Bu konuyu bir röportajımda dile getirdiğim bir yazı dizim var. Faslı bir teyzemin minik yaşta kocaman bir adama teslim edilişinin itirafı... İnsanın tüylerini diken diken eden şeyler... Saygılarımla.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. aynen aslında ben de bunu yayınlasam mı yayınlamasam mı diye çok düşündüm ama yukarda da belirttim özellikle de ülkemizde ceryan eden şu 115 suriyeli çocuğun hamile kalmasından sonra bu durumun çok ciddi boyutlara ulaştığını anladığımdan dolayı,böle bi araştırma yapma ve bunları yayınlama ihtiyacı duymak zorunda kaldım..tabii ki çocuk söz konusu olunca insan bu gibi şeyleri okumak dahi istemiyo ama öte yandan bu çocukların yaşamış oldukları acı gerçeklerde var,bu acı gerçekelri yok saymamız kim bilir daha kaç çocuğun bu acı gerçeklerle yüzleşmesine sebebiyet vermemiz anlamına da gelebilirdi..yani böle bi durumda var..

   evt o konuda da çok haklısınız,sadece din değil batı medeniyetindeki "çocukların cinsel özgürlüğü" gibi bozuk bir anlayışı da söz konusu mesela,bu gerçeği batı toplumlarındaki çocukların "evlilik dışı ilişkilerde ve doğum oranlarında" artış olmasından da çok iyi anlayabiliyoruz..evt faslı teyzeyle ilgili röportajınızı okumuştum,doğu toplumlarının acı bir gerçeğini ortaya koymuştunuz,elinize sağlık..tşkr ederim Tülay hocam..

   Sil
 9. Gerçekten çok hassas bir konu.Ve okurken,dinlerken,duyarken bile o kadar üzülüyoruz ki..Maalesef dünyada böyle bir gerçek var.Hicbir çocuk böyle bir duruma maruz kalmamalı.
  Kaleminize sağlık..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt maalesef öyle dediğiniz çok hassas bi konu,üzülmemek elde değil,böle bi gerçekle karşı karşıyayız,bu gerçekleri görmemezlik edemezdik,evt aynen çocuklar böle kötü durumlara maruz kalmamalı..tşkr ederim..

   Sil
 10. Neden neden diye isyan edesim geliyor.Nasıl bir dünyadayız içim kaldırmıyor artık 😔

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. maalesef dediğiniz gibi o nedenler çok aslında ama işte acı gerçeklerle karşıkarşıyayız,bir an önce birşylerin yapılması gerekiyo kanımca..tşkr ederim..

   Sil
 11. Geçen gene youtube'da takılırken bir yazı gördüm yabancı yazılar ile "15 yaşında hamile oldum" İlk önce çok şaşırdım ve tıkladım başladım izlemeye, izledikçe izledim merak ettim hayatını çünkü nasıl olmuş nasıl mücadele ediyor diye. Sonuç olarak şunu gördüm kızın fiziksel durumu gerçekten müsait miydi onu bilmiyorum fakat uzmanlar en az 20 yaşında gerçekten fiziksel durumu tamamlayacağını söylüyorlar fakat doğurmuş sonuçta değil mi üstelik emzirebiliyor da. Eşi de 16 yaşında, hem okuyor hemde çalışıyor. Evleri de kira, kız okulunu dondurmuş ama okuyacakmış. Aileleri durumdan şikayetçi değil hatta mutlular bile çocukları kendi ayakları üzerinde duruyor diye. Batıya göre normal olabilir ama bana göre değil, toplumsal algılayışları farklı olabiliyor her ülkenin. İnsan kendini ne kadar olgun görüyorsa görsün benim için 20 yaşın altındakiler çocuktur ve evlenilmesi yasaklanmalıdır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt maalesef öyle aslında o anlattığınız işte batıdaki medeniyetin getirdiği "çocukların cinsel özgürlüğü" yaftalamasına giren bozuk bir düzenin bir parçası..doğu toplumlarındakş ç"ocuk evlilikleri" nasıl dine veya geleneklere dayandırılıyorsa,batıdaki bu anlayış da "cinsel özzgürlüğe" dayandırılıyo gibi..dediğin gibi çok yanlış,20/18 bu yönde sınırın konması gerekir kanımca..tşkr ederim..

   Sil
 12. Çocuklar ve hayvanlara yapılanları okuyamıyorum ve izleyemiyorum.Ben izlemeyince acı dinmiyor elbet.Dediğin gibi keskin bıçak hassasiyetinde çocuklar.Hiç bir dinin, hiç bir medeniyetin... korunmaya muhtaç olan canlılara zarar vermesi ihtimali bile olamaz.Hiç bir canlıya zarar veremez hatta ama, çocuklara yapılanlara kılıf uydurmak asla kabullenilemez.Teşekkürler anlamlı araştırman için.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt çok haklısınız bu tür gerçekleri okumak doğal olarak insanın canını da sıkıyo ama dediğiniz gibi bu şekilde acılar dinmiyo,olan çocuklara oluyo..aynen korunmaya muhtaç olan canlılara zarar verme eylemini ne dinlerin ne geleneklerin ne de medeniyet/özgürlüklerin bir amacı haline getirlmemelidir..hele ki dediğiniz gibi çocuklara bu yapılanlara kılıflar uydurmak ise hiç kabul edilemezdir..tşkr ederim..

   Sil
 13. Okunması en zor yazılar çocuk ve hayvanlara yapılan zulümler :(((
  Hani bir laf vardır ''Dünyanın çivisi çıktı'' diye aynen bu durumdayız, çivi yerinden oynayalı çok olmuş da bu günlere gelmemesi için hiç bir şey yapılmamış (yapıyormuş gibi görünüyorlar sadece) olması çok acı .Kaleminize sağlık

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt aynen çocuk ve hayvanlara yapılan kötülükler doğal olarak insanın canını sıkabiliyo,acı bir gerçkle yüzyüzeyiz,dediğiniz gibi bişeyler yapılıyormuş gibi hava veriliyo ama yapılan doğru dürst pek bişey yok gibi..geçekten dünynın çivsi çıkmş durmda,çok üzcü bi durm..tşkr ederim..

   Sil
 14. çocuk pornosu izlemede türkiye, dünya birincisi imiş yaaa.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt bu da herşeyi gösteriyo aslında deep,bunun analizini yaparsak (nedenini anlatırsak) şu acı gerçekle karşı karşıya kaldığımızı anlayabiliriz; "batı toplumların internetten çocuk pornosu izleyip başını belaya sokmamasının en büyük nedeni batı toplumlarının (çocukla ilişkiye girme eyleminin) gerçeğini yaşıyor olmasından dolayıdır..Yani bu durum batı toplumlarının "çocukla evlilik dışı ilişkilere" önem vermesi anlamına geliyor.. Türkiye gibi az gelişmiş "doğu ve afrika toplumlarında ise internetten çocuk pornosunun bu kadar çok izlenmesinin nedeni ise tam tersi "çocuk evlilikleri"ne önem verilmsinden kaynaklanıyo olmasıdır diyebiliriz herhalde.." bana göre bu durumun asıl gerçeği bu..dolayısyla her ikisinin de çok büyük bir "çocuk istismarı" olduğu açık bir şekilde görülüyor..tşkr ederim..

   Sil
 15. Kendileri hiç çocuk olamamışlar, sevilmemişler, doğru düzgün yetiştirilmemişler diyorum ben böyle sapkınlar için. Sevgi nedir bilselerdi, çocukları sadece severler ve kollarlardı. Kendi çocukluklarını, kardeşlerinin çocukluklarını hatırlar; kendi çocuklarının da olabileceğini ön görebilirlerdi.
  Bilinmez bir kör kuyuya doğru sürükleniyoruz...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt çok haklısn geçmşten geln ebeveyn yetiştirmdeki eksklikten dolyı olıyo bunlr..sevgi üzerne olmyan yetstirmelrde bireylr üzernde olumsz etkilr bırakbilyor maalseff..evt çok haklsınız bilnmz bir köy kuyua doğrı gidyoz..tşkr ederim..

   Sil
 16. Çok yazık bir durum, Allah sonumuzu hayretsin. Emeğinize sağlık. Bu anlamlı paylaşımınız için teşekkür ediyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. maalsef gerçkten çok üzcü bi durm,evt aynn öyl Allah sonmuzu hayr eylsin..tşkr ederim..

   Sil