8 Ağustos 2017 Salı

İnsanoğlunun saf yaşam formundan suni yaşam formuna geçişi..

                                                 Melekler (Angels)

NOT: Resimler temsilidir..

Geçen kaldığımız yazıdan devam edersek; bu yazımız da,insan yaratılmadan ve yaratıldıktan sonra ahiret yaşamında "Allah(cc),Adem,İblis ve Melekler" arasında geçen dialoglar ile insanoğlunun ceza /ıslah edilmesi için gönderildiği dünyadaki durumunu kısaca açıklamaya çalışacağız..

Ve bu anlatımı da, Kur'anı Kerim,de geçen ayetler ışığında ele alacağız..Ayrıca bu çalışmamız, "Ve tanrı gücü yarattı" ve "And god created the power" adlı kitaplarımızın tanıtımı için yaptığımız videolarda da yer almaktaydı.. Ancak youtube "hizmet şartları ihlalini" gerekçe göstererek videolarımızı haksız bir şekilde yayından kaldırmış ve yasaklamıştır..

Yasaklanan videolarımız;

Asıl neden "hizmet şartları ihlali" değil..Başka..

Asıl neden ilk insanın yaratılması ile başlayan Kur'an gerçeğinin filme vurulmasını ve yeni dünya düzeninde gerçekleşen "yeni dünya savaşları"nda harap olan gelişmiş ülkelerin varlığının ortaya konulmasını istemeyen güçlerin (bu ülkeleri yöneten illuminati grupların) bundan rahatsız olmasıdır..

Videomuzun yasaklanmasının asıl nedeninin ise "hizmet şartları ihlali" olduğunu söylemek çok zordur..Bunun çok ciddi başka nedenleri olabileceğini tahmin ediyorum..Anlaşılıyor ki,videomuzda geçen özellikle de Kur'an ayetleri ışığında sergilediğimiz (ve dünyada hiçbir yerde bulunmayan) ahiret yaşamı ile ilgili gerçekler ile birlikte "yeni dünya düzeni ve yeni dünya savaşları" ile ilgili yaptığımız video çalışmalarımız,,illuminiatinin etkisinde olan güçlü ülkeleri rahatsız etmiş olmalı..

Acaba biz mi hayal görüyoruz? Bilemiyorum,bu konuda ciddi çok sayıda yayınlar var..Onları da yeri geldiğinde yavaş yavaş açıklamaya çalışıcam..Şimdi size kısaca videolarımız da geçen konuları aktarmaya çalışıcam..Bakalım sizler bu konuda ne düşünecek ve nasıl bir duygu içerisinde olacaksınız?

İlk insanın yaratılışı..

* Kur'an-ı Kerim'e göre,Allah(cc) insanı yaratmadan önce meleklere şunları söyler;

                                                   Melekler (Angels)

Allah(cc) : "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım"
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (30)

"Ben çamurdan bir insan yaratmaktayım."
(The Letter) Sád - SAD (71)

"Ben, kuru balçıktan, şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım."
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (28)

* Melekler,bunun üzerine şunu söyler;

                                                         Melek (Angel)

MELEKLER(as) : "A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz"
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (30)

                                                     Melek (Angel)

Allah(cc) : "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim."
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (30)

"Onu tesviye edip, düzeltip de ruhumdan ona üfledim mi derhal ona secdeye kapanın."
 (The Letter) Sád - SAD (72)

Ben, onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın."
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (29)

                                                     Melek (Angel)

MELEKLER(as) : "Yücesin sen (ya Rab!). Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakîmsin".
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (32)

* Allah(cc)'ın ilk insanı yaratması..

                                                  İlk insanın yaratılması

                                               İlk insan Adem (as)

* Sonra Allah(cc),ilk insan Adem'ı yaratınca meleklere Adem'e secde etmelerini emreder;

                                                 İlk insan Adem (as)

Allah(cc) : "(Şimdi) Âdem'e secde edin!"
Tá-há - TAHA (116 )

                                          Adem'e secde eden melekler

Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler.
(The Letter) Sád - SAD (73)

Yalnız İblis etmedi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.
(The Letter) Sád - SAD (74)

(Yalnız İblis) secde edenlerden olmadı.
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (11)

İblis',in Allah(cc) ile diyalogu..

                                         İblis'in Allah(cc) arasındaki dialogu

Allah(cc) : "Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?"
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (12)

"Ey İblis! O benim kudretimle yarattığıma secde etmene ne engel oldu? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun?"
(The Letter) Sád - SAD (75)

"Ey İblis! Ne oluyor sana da, secde edenlerle beraber olmuyorsun?"
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (32)

                                   
                                              İblis - Satan

İBLİS :  "Ben,ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (12)

"Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın."
(The Letter) Sád - SAD (76)

"Kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde edemezdim."
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (33)

* İblis'in cennetten kovulması..

Allah(cc) : "Öyleyse oradan in, orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (13)

"Hemen çık oradan, artık sen kovuldun." ;/"Ve elbette lanetim ceza gününe kadar senin üzerindedir."
(The Letter) Sád - SAD (77-/78)

"Öyle ise oradan çık! Sen, artık kovulmuş birisin." ;/"Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerindedir."
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (34-/35)

* İblis'in af dilemesi..

                                    
                                                 İblis,Adem ve melekler

İBLİS :  "Bana (insanların) tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (14)

"Ya Rab! O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver."
(The Letter) Sád - SAD (79)

"Rabbim! Öyle ise insanların kabirlerinden kaldırılacakları güne (kıyamete) kadar bana mühlet ver"
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (36)

* İblis'in af edilmesi..

Allah(cc) : "Haydi sen süre verilmişlerdensin."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (15)

"Haydi belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin"
(The Letter) Sád - SAD (80)

"Sen mühlet verilenlerdensin." ; "Allah katında bilinen vaktin gününe kadar..."
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (37)

* İblis'in karşı gelmesi - Allah(cc)'a kötü olan bir söz vermesi..


                                                          İblis ve Adem

İBLİS :  "Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (16)

"Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (17)

"Öyle ise izzet ve şerefine yemin ederim ki, ben onların hepsini mutlaka aldatır, saptırırım." ;/"Ancak içlerinden ihlas ile seçilmiş has kulların müstesna"
(The Letter) Sád - SAD (82-83)

"Rabbim! Beni saptırdığın için, mutlaka ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!" ;/"Ancak içlerinden ihlaslı kulların müstesnâdır."
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (39-40)

* İblis'in yeniden cennetten kovulması..

                                                            İblis - Satan

Allah(cc) : "Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. And olsun ki,onlardan sana kim uyarsa, (bilin ki) sizin hepinizden (derleyip) cehennemi dolduracağım."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (18)

"Andolsun ki, cehennemi mutlaka senden ve onların sana uyanlarından, topunuzdan tıka basa dolduracağım."
(The Letter) Sád - SAD (85)

"Sana uyan azgınlardan başka, kullarımın üzerinde hiçbir nüfuzun yoktur." ;"Şüphesiz ki onların hepsine vaad edilen yer cehennemdir."
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (42-43)

Adem'in isimleri söylemesi..

                                                İlk insan Adem(as)

Allah(cc) : "Ey Âdem, bunlara onları isimleriyle haber ver."
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (33)

Allah(cc) : "(Ey Melekler!) Haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin."
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (31)

                                                     Melek (Angel)

MELEKLER(as) : "Yücesin sen (ya Rab!). Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakîmsin".
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (32)

Allah(cc) : "Ben size, ben göklerin ve yerin gayblarını bilirim, sizin açıkladığınızı da, içinizde gizlediğinizi de bilirim" dememiş miydim?"
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (33)

Adem ile Havva'nın cennetten kovulması.

                      Adem ile Havva (Adam and Eva) cennette iken

Allah(cc) : "Ey Âdem! Sen ve eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yeyin; fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (19)

"Ey Âdem! Şüphesiz bu (İblis) sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra bedbaht olursun (sıkıntı çeker, perişan olursun)." ;/"Doğrusu senin acıkmaman ve çıplak kalmaman (ancak) cennettedir. " ;/"Ve sen orada ne susarsın, ne de güneşin sıcağında kalırsın"
Tá-há - TAHA (117-119)

 "Ey Âdem, sen ve eşin cennette oturun, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yeyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz."
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (35)

İblis,bunu fırsat bilir..Ve Adem ile Havva'nın ayağını kaydırmaya çalışır..

Şeytan,Adem ile Havva'yı cennetten kovdurmak için (onlara) yalan söyler. Havva,yasak ağaçtan elma ister. Adem,yasak ağaçtan elmayı koparır. Havva'ya verir. Böylece,Allah'ın emirlerine karşı gelmiş olurlar. Ve cennetten kovulurlar.

"Bunun üzerine şeytan onları(n ayağını) oradan kaydırdı, içinde bulundukları (cennet yurdu)ndan çıkardı."    The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (36 )

                                    İblis'in Adem ile Havva'yı kandırması

İBLİS :  "Rabbiniz, başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek ya da ebedî kalıcılardan olursunuz diye sizi şu ağaçtan men etti." / "Elbette ben size öğüt verenlerdenim."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF ( 20-21)

"Ey Âdem! Sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi?"
Tá-há - TAHA (120 )

* Adem ile Havva'nın yasak elmayı koparması ve yemesi..

Böylece onları aldatarak aşağı sarkıttı (önceki mevkilerinden indirdi). Ağacı(n meyvesini) tadınca, çirkin yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarını üst üste yamayıp üzerlerini örtmeğe başladılar.
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (22 )

Bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yediler. Hemen ayıp yerleri kendilerine açılıp görünüverdi. Ve üzerlerine cennet yaprağından örtüp yamamaya başladılar. Âdem Rabbinin emrinden çıktı da şaşırdı.
Tá-há - TAHA (121)

                              Adem ile Havva'nın yasak elmayı yemesi

         Yasak elmayı yiyen Adem ile Havva'nın içine düştükleri durum

Allah(cc) : "Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi ve şeytan size apaçık düşmandır, demedim mi?"
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (22 )

* Adem ile Havva'nın af istemesi..

Adem-Havva(as) : "Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!"
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (23)

* Adem ile Havva'nın tövbelerinin kabul edilmesi ve belli bir vakte kadar "ceza /ıslah edilme" olarak dünya yaşam formuna gönderilmesi;

                                                      Dünya gezegeni - Yeryüzü

Sonra Rabbi, onu seçti de tevbesini kabul buyurdu ve ona doğru yolu gösterdi
Tá-há - TAHA (122 )

Allah(cc) : "Birbirinize düşman olarak inin, orada belirli bir vakte kadar sizin için bir karar yeri ve bir nasib vardır."
The Heifer,The Cow  (Al-Baqarah) - BAKARA (36)

"Birbirinize düşman olarak inin, sizin yeryüzünde bir süreye kadar kalıp geçinmeniz gerekmektedir." ;/ "Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan (dirilip) çıkarılacaksınız!"
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (24-25)

"Birbirinize düşman olmak üzere hepiniz oradan (cennetten) inin. Artık benden size bir hidayet (kitab) geldiği zaman, kim benim hidayetime uyarsa işte o, sapıklığa düşmez ve (ahirette) zahmet çekmez."
Tá-há - TAHA (123 )

Adem ile Havva'nın dünyaya gönderilmesi..

                              Adem ile Havva'nın yeryüzüne indirilmesi

Adem ve Havva,yeryüzüne (birbirine düşman olarak) gönderilir.Burada evlenirler. Ve Habil ve Kabil isminde,çocukları olur.

Şeytan,Allah'a verdiği sözü tutar.Adem ve Havva ile birlikte yeryüzüne gelir.Ve insanları birbirine düşman etmeye başlar.

Kabil, Âdem ve Havva'nın büyük, Habil ise küçük oğludur. Kabil'in, kardeşi Habil'i öldürdüğüne ve tarihteki ilk katil olduğuna inanılır.

İnsanoğlunun yeryüzündeki macerası..


Ve Kabil, kardeşi Habil'i öldürür..

Sonra insan yeryüzünde fesat çıkarmaya başlar.Kan dökmeye başlar.Savaşlar çıkarır.

İnsanlık,yeryüzüne indiğinden beri sürekli savaş halindedir. İnsanlık tarihi,hep savaş,kan ve gözyaşı ile doludur.

Tarihi savaşlar ve....Ve 1. ve 2.dünya savaşları...11 Eylül...Yeni Dünya Savaşları...Ortadoğu ve Afrika Savaşları...VE SAVAŞIN ÇOCUKLARI

                                                         İblis -Satan

Şeytan,Rabbi'ne verdiği sözü tutmuş ve insanı yoldan çıkarmıştır. İnsan,şeytana uyarak kan dökmüştür. Savaşlar çıkarmıştır. Çok büyük günahlara girmiştir. Allah'ın emrine karşı çıkmıştır. Ancak ayetlerde belirtildiği gibi, Allah'ın içlerinden ihlas ile seçilmiş has kulları (izinden giden) ise müstesna olmuştur.

İnsanın kendisinde bulunan doğaüstü gücün farkında olmaması..

Allah(cc),insana kendi ruhundan üfleyerek,meleklerin dahi ona secde etmesini sağlayacak bir güç vermiştir. Aslında insan,kendi gücünün farkında değildir.

Bu gücün farkında olmadığından,savaşlar çıkarmış ve kan dökmeye başlamıştır..Ancak bu gücün farkında olanlar vardı.Onlar bu gücü kullanabiliyordu.

Süper Karakterler ve Şifacılar..

                                                      Süper Karakterler ve Şifacılar

İnsanlık kendi gücünün farkında değil...Ama birileri bu gücün farkında...İşte bu kitap,sadece bu doğaüstü güçlerin ne olduğunu irdelemektedir.

Kur'an ayetleri kaynak
E.T. : 24.12.2016 http://www.kuranikerim.com (TUR - ENG)

NOT: Buradaki makalenin tamamı ve videonun bulunduğu adrese giderseniz,orada daha ayrıntılı bilgiye bakabilirsiniz; GİT-Ve Tanrı Gücü Yarattı (HD Film)

Yayıncı: Yazar Ertuğrul Yıldırım tarafından yayınlanmıştır; Copright 2017

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder