13 Mayıs 2017 Cumartesi

Yılın Annesi Zübeyde Hanım 2017

                    Resim 3D çerçeveli ve büyük boyutludur. Büyütmek için resme tıklayın.

Biliyorsunuz yarın (14 Mayıs 2017) anneler günü. Atatürk ve ailesine özellikle de annesi Zübeyde Hanım'a karşı yapılan iftira ve hakaretler almış başını gidiyor. Atatürk gibi bir evladı doğurmıuş ve yetiştirmiş üstelik namazında,niyazında olan müslüman bir anne..Buna rağmen böyle alçakça iftiralar bile atılabiliyor..Sırf kendi hegemonyalarını tatmin edebilmek uğruna..Sizi bilmem ama;

Bu nedenle ben 2017 yılının "YILIN ANNESİ" olarak Atatürk'ümüzün ve hepimizin annesi Zübeyde Hanımı seçtim..

Atatürk ve ailesine hakaretler,ülkede iç savaş çıkmasını isteyenlerin "politik manevralarını" yapmaya başladıklarını gösteriyor.

Referandum tartışmaları devam ederken,yeni anayasa ve başkanlık sistemi için sessizlik hakimken,terör almış başını gitmişken vs vs..

Dikkat ederseniz Atatürk ve ailesine hakaretler politik malzeme haline geldi..İşte bu durum birilerin düğmeye bastığını gösteriyor..Yani politik çıkarları ne ise onları elde edebilmek için ilk politik manevralarını bu şekilde Atatürk ve ailesine "iftiralar atarak,karalamalar yaparak" başlamış oldular..Korkarım ki,bu son olacak gibi de gözükmüyor.

Ben şahsen tüm bunların bir komplo olduğunu ve bu tür girişimlerle yeni yeni gündemler yaratılarak asıl bazı gerçeklerin üzerinin örtülmek istendiğini tahmin ediyorum..Eninde sonunda tüm bu gerçekler ortaya çıkacaktır..Bundan adım gibi eminim..

İşte Zübeyde Hanımın ortaya çıkan en son resimleri..


Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanımın mezarını ziyarette iken; (27.01.1923)


Atatürk ve manevi kızı Afet İnan hanımefendi..


Atatürk ve manevi kızı Ülkü Adatepe hanımefendi..Zübeyde Hanım kimdir?


Zübeyde Hanım. Makedonya ve Teselya'nın fethinden sonra Konya civarından Rum eline göçen bir soydan gelmektedir. Sofuzade'lerden Feyzullah Ağa'nın kızıdır.. KAYNAK

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, 1857 ‘de Lankaza’da doğmuş, çocukluğu ve ilk gençlik yılları burada ailesi ile birlikte geçmiştir. Zübeyde Hanım, güçlü bir beden yapısına sahip olduğu gibi, güçlü bir iradeye de sahipti. Yeterince eğitim görmemiş, ama okuma yazmayı öğrenmişti. Annesine “Molla Hanım” denildiği gibi, kendisine de “Zübeyde Molla” deniliyordu. Bu, “bilge” kişiliğini ifade eden bir lakaptı. Muhafazakar, geleneklerine bağlı bir kadındı.(...)  KAYNAK

Zübeyde Hanım 1857 yılında Selanik'te doğdu. Orta Anadolu'dan göç ederek, Selanik'in batısında Arnavutluk sınırına yerleştirilen yörüklerden, Hacı Sofi ailesinden Feyzullah Ağanın kızıdır. Selanik'te Gümrük Muhafaza Teşkilatında memur olan Ali Rıza Efendi ile evliliğinden beş çocuk sahibi oldu. Fatma ve Ömer'i daha küçükken kaybetti. (...) 14 Ocak 1923'te tedavi amacıyla gittiği İzmir'de 66 yaşında vefat etti..  KAYNAK

NOT: Langaza,Selanik yakınlarında bir yerleşim yeridir.. KAYNAK

ACI BİR RÜYA 

Gün ağarmadan az önce Gazi, Ali'yi çağırmış;

".. Bir haber var mı?" diye sormuştu. Ali'de

".. Şifre geldi ama çözülmedi." demişti. Mustafa Kemal emir Çavuşu Ali'ye hüzünle baktı:

".. Annemin öldüğünü biliyorum." dedi. "Bir rüya gördüm, yeşil tarlalarla annemle dolaşıyordum. Birden bir fırtına çıktı, Anamı alıp götürdü."

Deşifre edilmiş telgraf eline verildiği zaman onu okudu gözlerini kapadı, bir an düşündü ve:

".. İzmir'e gitmiyoruz." dedi. "Treni İzmit'e çevirsinler."

16 Ocak 1923 günü akşamı için İzmir'e İstanbul gazeteleri başyazarlarını çağırmıştı. Çok önemli bir basın toplantısı yapacaktı.

Başyaver Salih Bozok tarafından çekilen telgrafta annesinin ölümü üzüntüyle bildiriliyordu. Atatürk, üzüntüsünü telgraf üzerine düşen, ama belli etmemeye çalışan iki damla göz yaşıyla belli etmemeye çalışıyordu...

Zübeyde Hanım, 15 Ocak 1923 günü akşamı hayata gözlerini yummuştu.

O yedi yıl süreyle cepheden cepheye koşan, en güzel günleri karargahlarda, çadırlarda geçen Mustafa Kemal anasının ölüm haberini bir trenin vagonunda almıştı. Onu seven kadın artık arkasında yoktu.

Acılarla, özlemle süren, mutlulukla biten koca bir ömür böyle geçmiş, böyle tükenmişti...

O gün İzmir'de Başkumandanlık Başyaveri Salih Bey'e şu telgrafı yazdırmıştı O:

"Dakika teahhuru

Mucib-i Mes'uliyettir.

Başkumandanlık Seryaveri Salih Bey'e

Verdiğiniz elim haber, beni çok müteessir etti. Merhumenin munasip bir tarzda merasim-i tedfiniyesini ifa ettiriniz. Cenab-ı Hak millete hayat ve selamet versin."

BaşKumandan
Gazi Mustafa Kemal

Kaynak: Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım, Cemil Sönmez, 2. Baskı Ankara 1998, ISBN: 975-16-0942-9. Sayfa: 103-104

ET:13.05.2017 KAYNAK-ADRES

Ne olmuştu? 

İftira ve Hakaretler

1. Siyasal iktidara yakın yandaş bir kanalın "Derin Tarih" programında Süleyman Yeşilyurt ismindeki bir şahıs Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ı "Afet İnan,Çankaya'nın nikahsız first lady'si.." diye Atatürk'ün sevgilisi olarak tanıtır..


Yandaş kanalda skandal sözler: Atatürk'ün manevi kızını sevgilisi yaptılar  KAYNAK

2. Nurcuların 'hocası' olarak bilinen Hasan Akar, denen şahıs Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım için "annesi resmi kayıtlarda genelevde çalışıyor,selanikte.." diye iftira atıp,hakaret eder..


Nurcuların 'hocası' Hasan Akar, Atatürk'e hakaretler yağdırdı KAYNAK

"Çamur at izi kalsın. Zamanı geldiğinde bu çamuru kullan.." taktiği..

Hey Allah'ım ne günlere kaldık? Atatürk gibi bir lideri yetiştiren ve üstelik dininde imanında olan müslüman bir anneye,gene kendini müslüman olarak gören kişilerce iftiralar,hakaretler atılıyor..Hele de ölmüş ve cevap veremeyecek durumda olan bir kadının arkasından.. Yazık..Zübeyde hanım gibi bir annenin arkasından böyle iftira atıp hakaret etmek,müslümanlığın neresinde yazıyor? Hem de şuursuzca..

Kaldı ki,namazında niyazında (ve hatta ölmüş dahi) olmasa bile,herhangi bir anneye,bir kadına böyle çirkin iftiralar,sözler ve hakaretler atılır mı hiç? Müslümanlığın neresinde yazıyor böyle dedikodu yapmak,insanların arkasından konuşmak?

Kaldı ki varsayalım ki (Zübeyde hanımı tenzih ederim) herhangi bir anne,bir kadın böyle bir fiilin içine düşmüş olsun..Bunu hemen ifşa etmek mi lazım? Hele de cevap veremeyecek bir ölünün arkasından..Yazık..

O kadınların, o annelerin bu hale düşmesine,acılar çekmesine sebep sizin gibi dinciler değil midir?Hemen onlara kötü fiili yapıştırmak kolay..Ama bu kötü fiilin asıl sahipleri olan sizler ise kendinizi arka plana atıp kahraman olmaya çalışıyorsunuz..Adeta yaptıklarınızla övünüyorsunuz..

"Çamur at izi kalsın.Zamanı geldiğinde bu çamuru kullan.." taktiğini uygulamaktan kendinizi alıkoyamıyorsunuz..

Atatürk Albümü


MUTLAKA İNDİRİN..

Şimdi sizlere TSK'nın hazırlamış olduğu ve Atatürk'ün ve ailesinin hemen hiçbir yerde bulunmayan fotoğraflardan oluşan "ATATÜRK ALBÜMLERİ" ni içeren PDF formatındaki adreslerini vermek istiyorum..İsteyen olursa bunları bir yazıcıdan çıkartıp,kitap haline getirerek çocuklarına bir hediye olarak bırakabilirler..

Atatürk Albümü 1. Bölüm
http://www.ata.tsk.tr/content/media/07/ataturk_albumu_1. pdf

Atatürk Albümü 2. Bölüm
http://www.ata.tsk.tr/content/media/07/ataturk_albumu_2. pdf

Kendi kaynağından indirmek ve daha geniş bilgi için : KAYNAK - TSK

Atatürk'ün Hayatı : TSK

Yazar Atatürk


Atatürk'ün Tüm Eserleri

Atatürk'ün hayatı boyunca yazmış olduğu kitaplar; Mustafa Kemal ATATÜRK, yaşamının her
döneminde kitapla bütünleşmiştir. Bu okuma sevgisinin kendisine sağladığı bilgi birikimini
zaman zaman yazmaya dönüştüren ATATÜRK,yaşamının farklı dönemlerinde farklı konularda kitaplar yazmıştır.

Yazdıkları, gerek güncelliği gerekse yol göstericiliği açısından bugün dahi tartışmasız gerçekleri içermektedir. Onun günümüzden 80-90 yıl önce yazdığı bu kitapların günümüzde hâlâ geçerliliğini koruması ileri görüşlülüğünün ve akılcılığının göstergelerinden biridir.

Mustafa Kemal, özellikle İkinci Meşrutiyet'in (23 Temmuz 1908) ilanından sonra tüm dikkat ve çalışmasını askerlik üzerine yoğunlaştırmıştır. O,özellikle subayların değişen koşullara uygun olarak mesleki bilgilerini artıracak yayınların yapılmasını gerekli görüyordu. Bu amaçla mesleğinin ilk yıllarından itibaren askerlikle ilgili birikimlerini aşağıda isimleri belirtilen kitaplarda toparlamıştır:

a. Takımın Muharebe Talimi
b. Cumalı Ordugâhı
c. Tabiye Tatbikat ve Seyahati
ç. Bölüğün Muharebe Talimi
d. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
f. Tabiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün askerlikle ilgili yazmış olduğu bu eserlerden biri olan “Takımın Muharebe Talimi”, yaşayan Türkçeye çevrilerek okuyucularımıza sunulmuştur. Saygılarımla.

Ziya GÜLER,Hava Korgeneral ATASE ve Dent. Bşk

KAYNAK  : http://www.ata.tsk.tr/content/media/01/takimin. pdf   ET:13.05.2017

Atatürk'ün PDF formatındaki eserlerini buradan indirebilirsiniz;  ATATÜRK'ÜN ESERLERİ 

Bu vesileyle anneler gününüz kutlu olsun..Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim..Saygılarımla..

Yayıncı: Yazar Ertuğrul Yıldırım tarafından yayınlanmıştır; Copright 2017

6 yorum:

 1. Emeğinize ve ellerinize sağlık. Harika bir çalışma olmuş. Şahsım adına teşekkür ederim. Saygılarımla...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederim Tülay hocam..

   Sil
 2. Çok güzel bir çalışma evet, Tülay kardeşime katılıyorum. Yalnız ben artık Atatürk ve ailesiyle ilgili bu iddiaları üstelik ancak rahmet okuyup, minnet duymamız gereken Atamıza neden layık görüldüğünü asla anlayamam. Mümkün değil. Açık açık suç işliyorlar. Bu ne hırstır Ya Rabbim? Ölmüş ve savunma hakkı olmayan bir devlet büyüğümüze karşı duyulan bu nefret nedir? Nerelerden bulup, neden ispatlamayacak olayları ifşa ihtiyacı hissettiklerini ve minnet duygusundan nasibi olmayan bu güruhla nasıl başa çıkılacağını merak etmekteyim. Suçlar İmparatorluğu oldu alenen.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. aynen,düşüncelerinize katılıyorum..duyarlılığınızdan dolayı size de teşekkür ederim..

   Sil
 3. Emeğine sağlık, çok iyi düşünmüşsün, bence de yılın annesi, hepimizin annesi ZÜBEYDE hanım, analar ne aslanlar doğuruyor be! derim her gördüğümde resmini, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın, bir evlat doğurdu, bir ülkeyi kurtardı. Kıskananlar, kuduranlar çatlasın.
  Kalemine sağlık.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. aynen,katılıyorum size..duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederim..

   Sil