20 Ocak 2017 Cuma

Ve Tanrı Gücü Yarattı (HD Film)


Video adresine gitmek için resme tıklayın..

ÖNEMLİ BİLGİ:  Hem kitaplarımın tanıtımı hem de dünya da savaşlarda yaşanan çocuk ölümlerini durdurmak için yayınlamış olduğum "Ve Tanrı Gücü Yarattı (HD Film)" ile "And God Created The Power (HD Movie)" adlı videolarım,Youtube tarafından haksız bir şekilde kaldırılmıştır..

NOT: Konu hakkında daha detaylı bilgiyi BURADAN öğrenebilirsiniz..

Video Açıklaması;

BİLGİ:

Bu film çalışması CreateSpace (Amazon Inc.) kişisel yayıncılıkta yayınlanan "Ve Tanrı Gücü Yarattı" adlı kitabın tanıtımı için yapılmıştır.

Ayrıca bu kısa tanıtım filmi,"dünyadaki varolan savaşlar ve ölümlerin durdurulmasını" sağlamaya yönelik bir içerik içermektedir. Özellikle de savaşlarda yaşanan çocuk ölümlerini durdurmaya yöneliktir..

Filmde geçen içeriklerin bir kısmı,bazı Kur'an ayetleri ile insanlık tarihi boyunca (ve günümüzde dahi) yaşanılan gerçek yaşam olaylarına dayanılarak elde edilmiştir. .

Bu kısa tanıtım filmi 3 kısımdan oluşmuştur;

İlk kısmı,bazı Kur'an ayetlerinin verdiği bilgiler ışığında,ahiret (cennet) hayatında yaşanılan olayları ("ilk insanın yaratılması ile Adem,melekler,şeytan ve Allah(cc) arasında geçen diyalogları") irdelemektedir.

İkinci kısım ise ilk insanın yaratılmasından günümüze kadar gelen "insanlık tarihi"nin kanlı sonuçları gözönüne serilmiştir.

Bu kısımda insanlık,(gücü elde edebilmek için) kendi tarihi boyunca birbirleri ile savaşmış ve birbirlerini öldürmüştür.

İnsan (kendisinde varolan doğaüstü gücün farkında olması gerekirken),bu gücü silah ve kaba kuvvet ile elde etmeye çalışmış ve bunun sonucunda her taraf kan gölüne dönmüştür.

Üçüncü ve son kısım ise savaşlar ile birbirini öldüren insanın (kendi üzerindeki doğaüstü gücün farkında olmamasına karşılık),doğaüstü ve süper güçlere sahip olan film karakterleri irdelenerek,bu farkındalığın ortaya konmasına çalışılmıştır..

Bu kısa tanıtım filminde vurgu yapılan 4 önemli unsur vardır:

1.İlk insanın,Allah(cc)'ın kendi ruhundan üflenmesi ile yaratılması..
2.Meleklerin,insana secde etmesi..
3.Şeytan'ın Allah(cc)a vermiş olduğu sözü tutmuş (insanı yoldan çıkarmış) olması ve bunun sonuçları..
4.Allah(cc)'ın kendi ruhundan üflemesi ile yaratılan insanın,kendi üzerindeki doğaüstü gücün farkında olmamasıdır..

Kısa tanıtım filminde bahsedilen bu kitap ise sadece "Her insanda bir doğaüstü güç vardır." tezini savunmakta ve bunu okuyucularına sunmaktadır.

NOTLAR : 
* Bu kısa tanıtım videosu,film olarak yapılabilir.
* Bu video,kar amacı gütmeyen içerik içerir. Kar odaklı değildir.
* Ayetlerin isim ve numaraları,blogda yayınlanmaktadır.
* Video düzenlemesi ile 3 boyutlu (3D) çalışmalar yaklaşık 3-4 ay sürmüştür..

Daha geniş bilgi için;
-----------------------
Yazar Blog (konu)  : http://ertugrul-yildirim.blogspot.com.tr/2017/01/ve-tanr-gucu-yaratt-hd-film.html
CreateSpace (kitap): https://www.createspace.com/4954364
Amazon (kitap)     : http://www.amazon.com/Ve-Tanri-Gucu-Yaratti-yaratti/dp/1500859729
Yazar Blog (kitap) : http://ertugrul-yildirim.blogspot.com.tr/p/ve-tanr-gucu-yaratt.html

Video Çeviri : Google Çeviri
Arkaplan (fon) müzikleri :  News Theme 2 + X-men theme

News Theme 2
-------------
Audionautix sanatçısının News Theme 2 adlı şarkısı, Creative Commons Attribution lisansı (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) altında lisanslıdır.
Sanatçı: http://audionautix.com/
Kaynak : https://www.youtube.com/audiolibrary/music

X-men Theme
-----------
(Soundtrack album by Michael Kamen - 2000) -  All Rights belong to Marvel & 20th Century Fox
Distributed by : 20th Century Fox
Youtube   : https://www.youtube.com/user/FoxMovies
Production companies  : Marvel Entertainment Group
Youtube   : https://www.youtube.com/user/MARVEL
İNFO: https://en.wikipedia.org/wiki/X-Men_(film)

VE

Location content   : X-Men (Days Of Future Past Theme)
Content : Suite From X2 - Various
Content and track owner : Songs by John Ottman (Suite X2)
Copyright owner: EarMUSIC (Superb / edel records in the name of)
YouTube : https://www.youtube.com/user/earMUSICofficial?feature=hovercard
John Ottman : https://www.youtube.com/channel/UCt5QIj5dyw0rl0d3bUnRFcA

Yazarın mesajı : Güç uğruna,insanlar birbirini öldürmemeli.

Videonun İngilizce versiyonu için : http://ertugrul-yildirim.blogspot.com.tr/2017/01/and-god-created-power-hd-movie.html

****************************************

Ayet Kaynakları

İlk insanın yaratılışı..

Allah(cc) : "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım"
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (30)

"Ben çamurdan bir insan yaratmaktayım."
(The Letter) Sád - SAD (71)

"Ben, kuru balçıktan, şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım."
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (28)

***********************
MELEKLER(as) : "A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz"
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (30)

*******************************
Allah(cc) : "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim."
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (30)

"Onu tesviye edip, düzeltip de ruhumdan ona üfledim mi derhal ona secdeye kapanın."
 (The Letter) Sád - SAD (72)

Ben, onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın."
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (29)

*******************************
MELEKLER(as) : "Yücesin sen (ya Rab!). Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakîmsin".
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (32)

*******************************
Allah(cc) : "(Şimdi) Âdem'e secde edin!"
Tá-há - TAHA (116 )

*******************************
Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler.
(The Letter) Sád - SAD (73)

Yalnız İblis etmedi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.
(The Letter) Sád - SAD (74)

(Yalnız İblis) secde edenlerden olmadı.
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (11)

*******************************
İblis',in Allah(cc) ile diyalogu..

Allah(cc) : "Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?"
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (12)

"Ey İblis! O benim kudretimle yarattığıma secde etmene ne engel oldu? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun?"
(The Letter) Sád - SAD (75)

"Ey İblis! Ne oluyor sana da, secde edenlerle beraber olmuyorsun?"
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (32)

*******************************
İBLİS :  "Ben,ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (12)

"Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın."
(The Letter) Sád - SAD (76)

"Kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde edemezdim."
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (33)

*******************************
Allah(cc) : "Öyleyse oradan in, orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (13)

"Hemen çık oradan, artık sen kovuldun." ;/"Ve elbette lanetim ceza gününe kadar senin üzerindedir."
(The Letter) Sád - SAD (77-/78)

"Öyle ise oradan çık! Sen, artık kovulmuş birisin." ;/"Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerindedir."
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (34-/35)

*******************************
İBLİS :  "Bana (insanların) tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (14)

"Ya Rab! O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver."
(The Letter) Sád - SAD (79)

"Rabbim! Öyle ise insanların kabirlerinden kaldırılacakları güne (kıyamete) kadar bana mühlet ver"
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (36)

*******************************
Allah(cc) : "Haydi sen süre verilmişlerdensin."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (15)

"Haydi belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin"
(The Letter) Sád - SAD (80)

"Sen mühlet verilenlerdensin." ; "Allah katında bilinen vaktin gününe kadar..."
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (37)

*******************************
İBLİS :  "Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (16)

"Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (17)

"Öyle ise izzet ve şerefine yemin ederim ki, ben onların hepsini mutlaka aldatır, saptırırım." ;/"Ancak içlerinden ihlas ile seçilmiş has kulların müstesna"
(The Letter) Sád - SAD (82-83)

"Rabbim! Beni saptırdığın için, mutlaka ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!" ;/"Ancak içlerinden ihlaslı kulların müstesnâdır."
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (39-40)

*******************************
Allah(cc) : "Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. And olsun ki,onlardan sana kim uyarsa, (bilin ki) sizin hepinizden (derleyip) cehennemi dolduracağım."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (18)

"Andolsun ki, cehennemi mutlaka senden ve onların sana uyanlarından, topunuzdan tıka basa dolduracağım."
(The Letter) Sád - SAD (85)

"Sana uyan azgınlardan başka, kullarımın üzerinde hiçbir nüfuzun yoktur." ;"Şüphesiz ki onların hepsine vaad edilen yer cehennemdir."
The Rocky Tract (Al-Hijr) - HİCR (42-43)

*******************************
Allah(cc) : "Ey Âdem, bunlara onları isimleriyle haber ver."
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (33)

"(Ey Melekler!) Haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin."
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (31)

*******************************
MELEKLER(as) : "Yücesin sen (ya Rab!). Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakîmsin".
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (32)

Allah(cc) : "Ben size, ben göklerin ve yerin gayblarını bilirim, sizin açıkladığınızı da, içinizde gizlediğinizi de bilirim" dememiş miydim?"
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (33)

*******************************
Adem ile Havva'nın cennetten kovulması.

Allah(cc) : "Ey Âdem! Sen ve eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yeyin; fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (19)

"Ey Âdem! Şüphesiz bu (İblis) sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra bedbaht olursun (sıkıntı çeker, perişan olursun)." ;/"Doğrusu senin acıkmaman ve çıplak kalmaman (ancak) cennettedir. " ;/"Ve sen orada ne susarsın, ne de güneşin sıcağında kalırsın"
Tá-há - TAHA (117-119)

 "Ey Âdem, sen ve eşin cennette oturun, ikiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yeyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz."
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (35)

*******************************
Şeytan,Adem ile Havva'yı cennetten kovdurmak için (onlara) yalan söyler. Havva,yasak ağaçtan elma ister. Adem,yasak ağaçtan elmayı koparır. Havva'ya verir. Böylece,Allah'ın emirlerine karşı gelmiş olurlar. Ve cennetten kovulurlar.

*******************************
Bunun üzerine şeytan onları(n ayağını) oradan kaydırdı, içinde bulundukları (cennet yurdu)ndan çıkardı.
The Heifer (Al-Baqarah) - BAKARA (36 )

İBLİS :  "Rabbiniz, başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek ya da ebedî kalıcılardan olursunuz diye sizi şu ağaçtan men etti." / "Elbette ben size öğüt verenlerdenim."
The Heights (Al-Aráf) - ARAF ( 20-21)

"Ey Âdem! Sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi?"
Tá-há - TAHA (120 )

*******************************
Böylece onları aldatarak aşağı sarkıttı (önceki mevkilerinden indirdi). Ağacı(n meyvesini) tadınca, çirkin yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarını üst üste yamayıp üzerlerini örtmeğe başladılar.
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (22 )

Bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yediler. Hemen ayıp yerleri kendilerine açılıp görünüverdi. Ve üzerlerine cennet yaprağından örtüp yamamaya başladılar. Âdem Rabbinin emrinden çıktı da şaşırdı.
Tá-há - TAHA (121)

*******************************
Allah(cc) : "Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi ve şeytan size apaçık düşmandır, demedim mi?"
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (22 )

Adem-Havva(as) : "Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!"
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (23)

Sonra Rabbi, onu seçti de tevbesini kabul buyurdu ve ona doğru yolu gösterdi
Tá-há - TAHA (122 )

*******************************
Allah(cc) : "Birbirinize düşman olarak inin, orada belirli bir vakte kadar sizin için bir karar yeri ve bir nasib vardır."
The Heifer,The Cow  (Al-Baqarah) - BAKARA (36)

"Birbirinize düşman olarak inin, sizin yeryüzünde bir süreye kadar kalıp geçinmeniz gerekmektedir." ;/ "Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan (dirilip) çıkarılacaksınız!"
The Heights (Al-Aráf) - ARAF (24-25)

"Birbirinize düşman olmak üzere hepiniz oradan (cennetten) inin. Artık benden size bir hidayet (kitab) geldiği zaman, kim benim hidayetime uyarsa işte o, sapıklığa düşmez ve (ahirette) zahmet çekmez."
Tá-há - TAHA (123 )

*******************************
Adem ve Havva,yeryüzüne (birbirine düşman olarak) gönderilir.Burada evlenirler. Ve Habil ve Kabil isminde,çocukları olur.

Şeytan,Allah'a verdiği sözü tutar.Adem ve Havva ile birlikte yeryüzüne gelir.Ve insanları birbirine düşman etmeye başlar.

Kabil, Âdem ve Havva'nın büyük, Habil ise küçük oğludur. Kabil'in, kardeşi Habil'i öldürdüğüne ve tarihteki ilk katil olduğuna inanılır.

Ve Kabil, kardeşi Habil'i öldürür.

Sonra insan yeryüzünde fesat çıkarmaya başlar.Kan dökmeye başlar.Savaşlar çıkarır.

İnsanlık,yeryüzüne indiğinden beri sürekli savaş halindedir. İnsanlık tarihi,hep savaş,kan ve gözyaşı ile doludur.

Tarihi savaşlar ve....

Ve 1. ve 2.dünya savaşları

11 Eylül

Yeni Dünya Savaşları

Ortadoğu ve Afrika Savaşları

VE SAVAŞIN ÇOCUKLARI

*******************************
Şeytan,Rabbi'ne verdiği sözü tutmuş ve insanı yoldan çıkarmıştır. İnsan,şeytana uyarak kan dökmüştür. Savaşlar çıkarmıştır. Çok büyük günahlara girmiştir. Allah'ın emrine karşı çıkmıştır. Ancak ayetlerde belirtildiği gibi, Allah'ın içlerinden ihlas ile seçilmiş has kulları (izinden giden) ise müstesna olmuştur.

Allah(cc),insana kendi ruhundan üfleyerek,meleklerin dahi ona secde etmesini sağlayacak bir güç vermiştir. Aslında insan,kendi gücünün farkında değildir.

Bu gücün farkında olmadığından,savaşlar çıkarmış ve kan dökmeye başlamıştır.

Ancak bu gücün farkında olanlar vardı.Onlar bu gücü kullanabiliyordu.

Süper Karakterler ve Şifacılar

İnsanlık kendi gücünün farkında değil.

Ama birileri bu gücün farkında.

İşte bu kitap,sadece bu doğaüstü güçlerin ne olduğunu irdelemektedir.

---------------------
Yazar Ertugrul Yıldırım tarafından..

Kur'an ayetleri kaynak
E.T. : 24.12.2016 http://www.kuranikerim.com (TUR - ENG)

Yayıncı: Yazar Ertuğrul Yıldırım tarafından yayınlanmıştır; Copright 2017

4 yorum:

 1. Dünya tarihi maalesef savaş ve şiddet tarihi, düşününce insan kafayı yer hiçbir canlı başka bir canlıyı işkence ile öldürmez ama insanlar ta ortaçağlardan beri türlü türlü işkence aletleri bile icat etmişler. Görünen o ki, onca şiddet, savaştan sonra da akıllanmamışlar. :( Peki Allah bu kadar kötü şeyler yapacaklarını bile bile insanı niye yarattı acaba? Ya da denedi, gördü, niye iptal etmedi çok merak ediyorum.

  YanıtlaSil
 2. Yazıya yorum bırakmışım bir ekleme daha yapmak istedim. Ben din uzmanı değilim sıradan insan olarak düşünüyorum ve filmi izleyince de yine aynı şeyleri düşündüm, cennetten kovulma kısmında belli ki, Cennet'te seks yokmuş, hatta üreme organları da yokmuş, gözükmüyormuş. Ne zaman gözükür hale gelmiş? Elmayı yiyince. Ve o zaman telaşlanıp yapraklarla kapatmışlar. Demek cennette seks yoktu, cinsellik yoktu, üreme yoktu, üreme organları da yoktu. Yani masum, sekssiz, daha ÜST DÜZEY bir yaşam formu vardı. Ama ne zaman ki, insanlar elmayı yediler bu üst düzey yaşam formu, biçimi bozuldu ve sıradan ölümlü, cinselliği olan insana dönüştüler ve Allah da kızdı. O halde buradan şu sonuç çıkar cennette etten, kemikten olmayacağız, öyle 70 huri filan olamaz, mantıken Allah önceden kızdığı ve sırf o yüzden onları kovduğuna göre aynı şeyi tekrar yaşatmaz. Zaten cennet'te etten, kemikten olmak pek akla yatkın değil, ettenlik, TENSELLİK, dünyaya ait bir özellik, o zaman cennetin dünyadan ne farkı kalır? Farklı olması lazım. Cennet'te sanırım hologram görüntü gibi olacağız...bir de insan çamurdan değil atomlardan yaratıldı tüm evren de atomlardan yaratıldı, jüpiter gezegeni neden yaratıldıysa, bizim atomlarımızda da aynı maddeler var, bilim bunu ispatlıyor sizce neden din kitaplarında çamur olarak geçiyor?

  YanıtlaSil
 3. nerdesiniz yaaaa, iyi misiniiiiz :)

  YanıtlaSil
 4. heeey sıkıntılı günler sağlık mı geçmiş olsun. yoksa politik mi :) siz iş olarak film çekiyorsunuz demek ki tanıtım videoları bir şirket için. kolay gelsin. izliycem bi ara. bunun dışında varsa yutupta filan onları da izleyim :)

  YanıtlaSil