29 Haziran 2015 Pazartesi

Kan Gruplarına Göre Yaşam 1 : AŞILAR


Aşı,Tedavi ve Beslenme Yöntemlerimizin Kan Grubumuza Uygunluğu

Aşağıda ele alacağımız konular kısaca şöyle;
-----------------------------------------------------------

Konumuzu iki kategoriye ayırdık sayılır:

Kan gruplarına göre;

1: Aşılar
2: Tedavi ve Beslenme Yöntemleri (Alternatif Tıp)

Buna göre;

* Aşılar ne kadar güvenlidir? Aşıların içerisinde ne tür (mikroplar,hayvan organları ve kimyasal maddeler) bulunuyor? Aşılar,insanda ileri yaşlarda kanser yapar mı?

* Türkiye'de aşılar ne kadar güvenlidir? Türkiye,kendi aşısını üretmekte midir?Üretiyorsa,ham maddeleri nereden temin etmektedir?

* Aşı,tedavi ve beslenme yöntemlerinin kan gruplarına göre uygunluğu var mıdır?

* Kan gruplarına göre "Aşı,Tedavi ve Beslenme" yöntemleri Türkiye'de neden yok?

* Türkiye'de özellikle de sağlık alanında "Alternatif Tıp" yöntemlerinin uygulanmamasının yaratmış olduğu sorunlar..

* Türkiye,neden kendi kan grubunu bilmiyor?

* Türkiye'de "Alternatif Tıp" alanının parçası olan ,"kan grubuna göre beslenme stratejesi" neden uygulanmıyor?

Aşılar,kan gruplarımıza göre uygun mudur?

  Hiç düşündünüz mü? Hastanelerde,sağlık ocaklarında ve kampanyalarla yürütülen ve okullarda topluca yapılan aşılar,bebeklerimizin ve çocuklarımızın (hatta yetişkinlerin);  kan grubunlarına göre uygun mudur? Eminim size garip gelmiştir..Yıllardan beri (hatta tüm dünya da bile) yapılan aşıların,kan gruplarına göre uygun olup olmadığı da neyin nesi?("Uygun olmasaydı,herhalde bu aşılar dünyanın dört bir yanında uygulanmazdı?!") diye düşündüğünüzü tahmin ediyorum..

   Evet,haklı olabilirsiniz..Çünkü,neyin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz.Bilmediğimizden dolayı da mecburen elimizdekiler ile yetinmeye çalışıyoruz.Yani,("Böyle gelmiş,böyle gider.") misali,geçmişten gelen bir gelenek icabı (pek zararlarını görmediğimizden dolayı herhalde) aşılarımızı olmaya çalışıyoruz.Ama galiba bir yerlerde sıkıntı var bu konuda..Bilmediğimiz/bilemediğimiz bir sıkıntı yada birden fazla sıkıntı da olabilir..Şimdi bunların bazılarını elimizden geldiğince ele almaya çalışacağız..

Aşılar,koruyucudur.Peki sorun ne?

   Aşılar, (bildiğim kadarı ile) tüm dünyada bebek ve çocukların (hatta yetişkinlerin bile) özellikle de bulaşıcı hastalıklara karşı,sağlıklarını korumada "koruyucu yöntem" olarak uygulanır.Aşıların içinde genellikle bulaşıcı hastalıkların en düşük versiyonu olan o hastalığa ait genellikle insana zarar vermeyen "küçük mikroplar(virüsler) "bulunur.Bu mikroplar,bebek ve çocukların (hatta yetişkinlerin),ileride maruz kalabileceği bu bulaşıcı hastalığa (yakalanmaması için,hastalık virüsüne) karşı,vücudun direnç göstermesini sağlar.Yani (vücuttaki antikorlar,önceden alınan bu zararsız küçük mikropları ,vücuda saldıran bir düşman olarak görür ve onunla savaşır.Böylelikle vücudun mekanizması,bu mikroba karşı kendini geliştirmiş ve savunma mekanizmasını sağlamlaştırmış olur.)

Aşıdaki kimyasal maddeler.."Aşıda civa tartışması.."

   Bilindiği gibi aşılar,bebek ve çocukların hatta yetişkinlerin bile sağlığının korunması açısından son derece önemli bir yere sahip.O yüzden aşıları bir yere kadar olmak zorundayız..Bir yere kadar diyorum çünkü aşılar konusunda çok ciddi soru işaretleri var..Bunun içinde aşıların kan gruplarına ögre uygun olup olmadığı da var..

   Bunun yanında aşıların içinde bir de bazı kimyasal maddelerde bulunur.Bu maddelerin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum.(İnternette araştırmaya pek fırsatım olmadı .. )Ancak içinde "civa" olduğuna dair bazı haberlerde duymaya başladık..

   Medya'da "bir Cumhuriyet savcısının yaklaşık 3 aylık olan ikiz çocuklarına Aile Sağlığı Merkezi'nde Hepatit B aşısını,aşının içinde olan bazı etken maddelerin çocuklarına zarar vereceği endişesi nedeni ile yaptırtmadığı" yer alıyordu..Bu nedenden dolayı da devlet,ikiz bebekleri olan Ayayla çiftini mahkemeye vermiş ve Ayayla çifti de mahkemede savunmalarında şu ilginç detayları vermişti..

    "Ayyayla, birçok çocuk hekiminin, nörolog, psikiyatri uzman ve ebeveynler tarafından, bazı bilimsel ip uçlarına dayanarak son yıllarda ülkemizde yaygın görülen otizmdeki artıştan bazı aşılarda bulunan timerosal (civa) ve alüminyum gibi metallerin sorumlu olduğuna dair iddialar bulunduğunu belirterek şöyle dedi:

    Aynı çevreler otizmdeki bu artışta ağır metal içermemesine rağmen kızamık-kızamıkçık-kaba kulak aşısının (MMR aşısı, üç canlı virüs içerir) da payı olduğunu iddia etmişlerdir. Bu iddialara karşın tıbbi kanaat önderlerinin bir bölümü timerosal ve alüminyumun ya da MMR aşısının otizme neden olduğu fikrinin bilimsel bir dayanağının olmadığını, bunun bir safsata olduğunu söyleyerek aşı karşıtlarını suçlamakta ve yüz milyarlarca dolar bütçesi olan aşı firmalarının gizli ya da açık desteğiyle yapılan bazı araştırmaları göstererek kendi haklılıklarını bilimsel olarak kanıtlamaya çalışmaktadırlar. Gerçekten de aşı firması destekli bazı araştırmaların sonuçları otizm tablosu ile MMR ya da timerosal içeren aşılar arasında bir bağlantı olmadığını göstermektedir. Buna karşın böyle bir ilişkinin varlığını gösteren çalışmalar da mevcuttur. Ancak her nedense aşı firması destekli tıbbi çevreler bunları görmezden gelmektedir. Timerosal (civa) bütün aşılardan çıkartılmaya başlanmıştır. 


  T.C. Sağlık Bakanlığı, artık içerisinde timerosal olmayan aşıları ithal edeceğini 2007 yılı içerisinde duyurdu ve büyük oranda aşıların içerisindeki civa çıkartıldı. Kızamık-kızamıkcık-kabakulak aşısı timerosal ya da alüminyum içermemesine rağmen otizme neden olabilir. Bunun en büyük nedeni ise otizme eğilimi olan çocuğun bağışıklık sisteminin yetersizliğidir. Aşılardaki bir başka sorun da aşı mikroplarının patentlenme sorunudur. Bilindiği üzere ilaç firmaları patentleriyle para kazanırlar. Doğal bakteri ve virüslerin patentlerini ise alamazlar. Bu yüzden genetiği değiştirilmiş mikroplarla aşı hazırlarlar. Bu aşıların uzun vadeli zararları hakkında, aşı olmamızı şiddetle tavsiye eden tüm hekimler dahil hiç kimsenin yeteri kadar bilgisi yoktur. Buradan da anlaşılacağı üzere aşıların insan sağlığı üzerinde yararlarından fazla zararları ortadadır. (....)"
 (1)

  Haberin kaynağına giderek daha geniş bilgilere sahip olabilirsiniz.Benim burada dikatimi çeken,ailenin vermiş olduğu savunmadır.Eminim bu,sizinde dikkatinizi çekmiştir.Burada benim dikkatimi çeken iki nokta var;

   Biri "aşıların güvenirliliği"; diğeri ise "aşıların ve hammaddelerinin yurt dışından ithal edilmesi ve riskleri" durumu..Bu konulara ilerleyen yazımızda değineceğiz..

  Bu ailenin yapmış olduğu bu savunma ileride çok tartışılacaktır ve tartışılmalıdır.Ben bir tıp doktoru/bu konuda uzman falan değilim ama verilen bu savunmanın mantıklı ve hatta haklı olduğu kanaatine vardım.Ama tabii ki bu,bebek ve çocukların (yıllardır uygulanan koruyucu yöntem olan) aşılarının yapılmaması anlamında değildir..

   Çünkü şimdilik buna elimiz kolumuz bağlıdır.Elimiz kolumuz bağlı,çünkü bu aşıların yapılması ,ileride bulaşıcı hastalıklara yakalanmamak ve hastalıklardan dolayı ciddi zararlar görmemek (hatta ölmemek için bile) gereklidir ve hatta zorunlu hale gelmiştir.. Ve şimdilik diyoruz çünkü,eminim bu sorunlarında ileride çözümünün olabileceğini tahmin ediyorum.

Yurt dışından ithal edilen aşılar ve ham maddeler (mikrop/virüs ve kimyasal maddeler) ne kadar güvenlidir?

  Aşılar konusunda, aileler tarafından duyulan endişelerin haklı nedenleri olabilir.Ne de olsa bir anne bir baba onlar..Medya da aşılar konusunda yapılan bu tartışmalar, aslında yeni bir şey değil.Uzun yıllardır yapılıyor.Ama aşıların yapılma zorunluluğu nedeni ile henüz bu konuda ileri bir adım atılmış değil.Dünya sağlık örgütü bile aşılar konusunda yeterince bir bilgiye sahip değil gibi yeterince bir savunma refleksi gösteremiyor..

   Uluslararası bazı aşı firmalarının kendi üretmiş oldukları aşıları,dış ülkelere pazarlayabilmek için (ortalığı karıştırırcasına) yeni yeni hastalıklar türettikleri dedikoduları,özellikle de Afrika gibi geri kalmış ülkeler de endişe ile karşılanıyor.İşte bu tür nedenlerden dolayı ne BM ne de Dünya sağlık örgütü bu konularda adeta ölüm sessizliğine bürünmüş durumda..

   Yurt dışından ithal edilen aşılar,gerçekten güvenli aşılar mı? İçerisine katılan mikropların "ne tür mikroplar ve hangi organ,madde/kimyasal maddeler " olduğu konusunda,ithal eden ülkelerin yeterince bir bilgi sahibi olduğu konusunda ciddi şüpheler var.

    İthal edilen aşılar,ithal eden ülkeler tarafından tekrardan bir araştırmaya (laboratuvar araştırmasına) tabi tutuluyor mu? En azından ithal edilen aşıların,ithal eden ülkelerin gelişmiş laboratuvarlarında da detaylarına kadar araştırılması gerekiyor.Çünkü,ne idüğü güdüğü belli olmayan ithal aşıların gelecek nesillerimize ileride ne tür zararlar verebileceğini bilinmesi çok zordur.Belki de bilmediğimiz bazı tıbbi sorunların altında yatan nedenler,bunlardan dolayı dahi olabilir..

  Yurt dışından ithal edilen aşılar,(ciddi yerel uzmanlardan tarafından tekrardan araştırmaya tabi tutulmadığından dolayı belki),bu aşıların içerisinde gerçekten de ne tür mikroplar  ve ne tür kimyasal maddeler olduğu tam olarak bilinmediğinden dolayı ,bebek ve çocukların (yani gelecek nesillerin),kısa vadede hastalığa yakalanmasına karşı gelmiş olabilir ama uzun vadede (özellikle de aşıların genetiğinin değiştirilmesi,oynanması vb nedeni ile) gelecek neslin genlerinde ciddi anlamda bozulmalar meydana getirebilir..Bunların da ciddi anlamda düşünülmesi gerekiyor olduğunu tahmin ediyorum..

Gariplik : Bazı aşıları ithal etmeyen ülkeler,direkt kendileri üretiyorlar ama bu aşıların ham maddelerini ise ithal mi ediyorlar?Ne kadar garip bir durum?

  Aynı endişeyi yurt dışından aşı ithal etmeyip,bu aşıların ham maddeleri olan (mikroplar(virüsler) ve bazı kimyasal maddeleri) ithal ederek,bu aşıları bu ham maddelerle kendileri üreten ülkeler içinde geçerlidir.En azından ithal edilen ham maddelerin(mikrop ve kimyasal maddelerin) sıkı bir şekilde ithal eden ülkelerin tıbbi laboratuarların da,uzmanlarca araştırmaya tabii tutulması gerekir..

  Aşıların güvenilirliğinin tartışma konusu olmasına neden olan aşıların ham maddeleri olan "mikrop(virüs) ve bazı kimyasal maddelerin",ne tür mikrop(virüs) ve kimyasal maddeler olduğunun tam olarak bilinmemesi (en azından özellikle de aşıları ithal eden ülkelerin tam olarak  bilememesi); ve bu tür aşıların içeriğindeki ham maddelerden dolayı,gelecek nesillerde ileride oluşabilecek genetik zararların ne olabileceği konusunda yeterince bir bilgiye sahip olunmaması gerçekten çok endişe verici bir durum.

   Aşıları ithal eden ülkelerin,bundan vazgeçip kendilerinin aşı üretmesinde kullanılan ham maddelerin (mikrop(virüs) ve diğer madde/kimyasal maddeleri),yurt dışından ithal etmesinde yaşanan sıkıntı,herhalde bu ham maddelerin ithal eden ülkelerin kendi tıbbi laboratuvarlarında,gerekli uzmanlarca araştırmaya tabii tutulmaması gibi nedenler olabilir..

  Türkiye'de (aşılar ithal mi ediliyor yoksa kendimiz mi üretiyoruz; Eğer aşıları kendimiz üretiyorsak,bu aşıların ham maddeleri,yurt dışından mı ithal ediliyor yoksa kendimiz mi üretiyoruz) bunu tam olarak bilemiyoruz ama aşılarda kullanılan ham maddelerin güvenilirliği konusunda ciddi sıkıntılar bulunuyor. Bu ham maddelerin genetiği ile oynanmış mıdır?Bilemiyoruz eğer öyle ise gerçekten gelecek nesillerimize (genetik açıdan) gelecekte  ciddi sorunlar-zararlar yaratabileceği endişesi taşımamız gerekir herhalde..

   Yurt dışından ithal edilen aşılar veya bu aşıların ham maddeleri konusunda genellikle ithal eden ülkelerin siyasetçi ve hekimlerinin büyük çoğunluğunda;

"Yurt dışından ithal edilen aşılar ve ham maddeler,ABD ve AB gibi gelişmiş ülkelerin üniversiteleri ve kurumları gibi önemli kurumlar tarafından onaylanarak ülkelere sipariş edilir.Bu nedenle endişelenecek bir durum yok" diye büyük bir yanılgı bulunuyor.Halbuki ister ABD olsun isterse AB olsun,bu ülkelerin politik çıkarları ,üniversite ve kurumlarını da içine alacak şekilde şekillenmiş olduğundan,karşı ülkelerin toplumların gelecek nesillerinin genetiğinin değiştirilmesi vs gbi genetik zararlar verilmesi konusunda ciddi bir "politik ve genetik savaşın" bu ülkelerce verilmesinin mümkün olabileceği akıllarına pek gelmemektedir..

   Halbuki ABD ve AB ülkeleri kendi sınırları içerisine giren her türlü maddeleri ; hele hele aşı gibi toplumların gelecek nesillerinin geleceğini ciddi bir şekilde şekillendirecek olan aşı ve hammaddelerini ciddi bir laboratuvar testlerinden geçirmektedir.Onayı kabul görmeyen maddeler ya imha edilmekte yada ithal edilen ülkelere geri verilmektedir..

   İşte bu nedenden dolayı bu tehlikeli yanılgıdan vazgeçip,özellikle de Türkiye'nin ülkeye giren her türlü maddelerin (özellikle de aşılar,ham maddeler,kimyasal maddeler gibi) yiyecek,içecek,giyecek,sağlık gibi her türlü madde ve ham maddelerin hepsinin kendi labarotuar ortamlarında,uzmanlarca denetlenmesi,araştırmaya tabi tutulması gerekir..

    Eğer bunlar yapılıyorsa o zaman sorun yok demektir..Yapılmıyorsa,gerçekten ciddi bir sorunla karşı karşıyayız o zaman..

Peki,aşılar kan gruplarına göre uygun mu?

   Şimdi gelelim aşıların kan gruplarına göre uygun olup olmadığına..Aslında aşıların kan gruplarına göre uygunluğu konusunda dünyada yapılmış ciddi bir araştırma yok..Sadece aşıların,kan gruplarına göre duyarlılıkları söz konusu..Kimi aşılar bazı kan grubuna olumlu etki yaparken  ,diğer kan grubuna olumsuz etki yapabilmektedir..Bunu ben değil işin uzmanları söylüyor..Buna değineceğiz..Ama önce size (konuyu daha iyi anlayabilmeniz için) başımdan geçen bir olayı anlatayım..

Bundan yıllar önceydi..Acaba aşıdan dolayı mı öldü?

 "Bundan çok uzun yıllar önce malum okullarda yapılan o kampanyalı okul aşıları yapılırdı..Sanmıyorsam halende yapılıyor..İşte ben o yıllarda ilk okuldayken o aşılardan biri ,bizim okulda da yapılmaya başlamıştı.Hepimiz aşı olmuştuk.Aslında ben (hatırladığım kadarı ile) okulda iki kez aşı olmuştum.Hatta o aşı izleri ,biri sağ kolumun (el ile el dirseğin) bulunduğu bölgede diğeri ise sol kolumun (koltuk arasının) üst kısmında halen bile duruyor.Aradan yıllar geçmesine rağmen..Sanki zımbalanmış,mühürlenmiş gibi  :))

   Her neyse tüm okul gibi bizim sınıfta komple aşısını olmuştu.Hatırladığım kadarı ile bir okul arkadaşım,aşı yapıldıktan sonra yaklaşık 2-3 gün sonra hayatını kaybetmişti..Ancak bu okul  arkadaşımın ( "kronik bir hastalığı" olduğu ve bu yüzden öldüğü söylenmişti..)Tabii hepimiz çok üzülmüştük..

   Aradan yıllar geçti..Bu olayı unutmamıştım.Halen bile hatırlıyordum.Onun neden öldüğü ile değil sadece ölümüne bir üzüntü ve bir ilgi vardı.Ancak "Kan gruplarına göre beslenme" üzerine bazı yayınlar okumaya başladığımda aklıma nedense birden o olay geldi..Çünkü bu yayınlarda ( bazı aşıların,kan gruplarının farklılığında alerjene neden olabileceği )söyleniyordu.. Yani,(kimi aşılar bazı kan gruplarına iyi gelebileceği gibi diğer kan gruplarına ise iyi gelemeyebileceği) ifade ediyordu..Bu durum bana işte o olayı aklıma getirdi..Acaba gerçekten bu yüzden olmuş olabilir mi? Diye düşünmeye başlamıştım..

   Acaba gerçekten kronik hastalığından dolayı mı yoksa aşıdan dolayı mı hayatını kaybetmiştir?Hadi diyelim kronik hastalığından dolayı olduğunu düşünelim..Buna rağmen aşı ne diye yapılmıştır?Hatırladığım kadarı ile özellikle de okullarda kampanyalarla yürütülen aşılar,genellikle sorumsuzca yürütülüyor.Ne kan gruplarına bakılıyor ne de çocukların ciddi bir hastalığı ve alerjeni olup olmadığı tam olarak tespit edilmeden aşılamalar yapılıyordu..Şimdi durum nasıl tam olarak bilmiyorum..Ama özellikle kan gruplarına göre aşılamalar konusunda bir sıkıntı olduğunu tahmin ediyorum..

  Örnek olsun diye bu yaşadığım olayı verdim.Zira gerçekten de bu yüzden (aşılamadan dolayı) olduysa eğer o zaman bu durumda olan diğer bebek ve çocukların durumlarını da düşünmeye başlamıştım.Çünkü şimdiye kadar hastanelerde,sağlık ocaklarında ve kampanyalarla yürütülen okullardaki (aşılamalar sonrası  ortaya çıkan ölümlerin ,büyük sorumluluğunun bu aşılardan kaynalanabileceği) endişesi ortaya çıkmış oluyordu.Ki ayrıca bu durum yıllardan beri de uygulanıyor..

   Yukarıda geçen nedenlerden dolayı ,kanaatimce (alerjeni yada herhangi bir hastalığı olan farklı kan gruplarına sahip çocukların, en azından bazı aşılara karşı alerjisi  ve hayatlarının da risk altında olabileceğini) tahmin ediyorum..Ben konunun uzmanı değilim,hekimde değilim..Ama okuyor ve düşünüyoruz..Okumak ve düşünmek yeterli olmayabilir ama bir şeyler konusunda sizleri mantıklı düşünmeye götürebilir.

   Bazı yayınlarda ülkelerde yapılan aşı kampanyalarında bilinçsiz olarak yapılan bu sorumsuzluktan bahsedilir..Bu konuya dikkat çekmek isteniyor..Aslında bu sorumsuzluk yıllardan beri devam ediyor gibi..Kim bilir bu nedenle kaç çocuk hayatını kaybetmiş olmalı..Sanmıyorsam aynı durum Türkiye'de de var..Buna bir an önce çare bulunması gerekiyor..

    Aşılamalar da (özellikle de okullarda yapılan aşılamalar da) ,bebek ve çocukların (hatta büyüklerin dahi) "ne tür rahatsızlıkları var ve hangi kan grubuna sahip oldukları" bilinmeli..Hangi aşıların hangi kan gruplarına karşı alerjen olabileceği de bilinmeli ..Böylelikle ona göre aşıların kullanılması sağlanmalıdır..

  Tabi bu saydıklarımız yapılıyorsa eğer o zaman sorun yok demektir.."

   Bakın,aşıların kan gruplarına göre duyarlılığı konusunda ünlü beslenme uzmanı ve (Kan Grubunuza Göre Beslenme" kitabının yazarı,Dr.Peter J.D'Adamo neler diyor:

------------------------------------

" Aşılar:Kan grubu duyarlılıkları

   "Aşılama,geleneksel ve alternatif tıp çevrelerinde heyecan yaratmıştır.Daha geleneksel bakış açısıyla aşılama,koruyucu hekimlik alanının en öndeki savunma cephesidir.Bu konuya verilen önem sayesinde yerel,eyalet ve federal hükümet organları,aşılamayı evrensel çapta zorunlu hale getirmiştir.Bu stratejinin sonuçları neler olmuştur?

   Aşılama,insanlığa mutlak fayda sağlamış; yüzlerce,binlerce hayat kurtarmış; insanların acı çekmesini önlemiştir.Aşının sorun yarattığı ender durumlarda,aşırı duyarlı kişiler,olumsuz tepki vermişlerdir.Bağışıklık sistemi hakkındaki bilgilerimiz; aşıların,bağışıklık sistemini kansere indirgeyen büyük salınımları olup olmadığı hakkında net bir bilgi vermez.Kamu görevlileri,her aşıyı ulusal çapta uygulamaya koyarken oldukça sorumsuz davranmaktadırlar.

Bu arada toplum ne düşüneceğini bilememektedir.Aileler,çocuklarının hangi aşıyı olması gerektiğini öğrenmek ister.Yaşlılar,aşırı duyarlılığı olanlar,hamileler aşıların yan etkileri konusunda endişe duymaktadır.Herkes için tek bir cevap olmadığını duymak,sizi şaşırtmasın.Vücudunuzun aşılara verdiği tepki,kan grubunuzla doğrudan ilgilidir.

0 Grubu Aşı Duyarlılığı

   0 grubu çocuğu olan aileler,yüksek ateş ve eklem ağrısı gibi tepkilere hazırlıklı olmalıdır.0 grubu olanların bağışıklık sistemi,bu tür tepkiler verebilir.

   0 grubu çocuklara,çocuk felci aşısını iğne yoluyla değil,ağızdan vermeyi tercih etmelisiniz.0 grubunun bağışıklık sistemi hassas olduğundan,aşının daha az etkili olan formu,onlar için en uygunudur.

   Aşı yapılan 0 grubu çocuklar,herhangi bir sorunla karşılaşma olasılığına karşı,birkaç gün boyunca takip edilmelidir.Aşı sonrası çıkabilecek sorunlara karşı verilen,asetominofen içeren Tylenol gibi reçetesiz ilaçları kullanmayın.Tecrübelerim'den edindiğim bilgiye göre,0 grubu çocuklar,bu tür ilaçlara iyi tepki vermezler.0 grubu çocuklar için kullanabileceğiniz bitkisel ilaçlar,doğal ürünler satan marketlerde bulunabilir.Krizantem çiçeğinden elde edilen ateş otu denen bir bitki vardır.Hafif renkli,sıvı formdadır.Ateş otunu birkaç saatte bir verebilirsiniz.Bir bardak suya dört-sekiz damla damlatarak kullanırsanız,en iyi sonucu alırsınız.

 0 grubu ve hamile  iseniz,grip aşısı sizin için çok risklidir.Özellikle de bebeğinizin babasının kan grubu A yada AB ise. Grip aşısı,sisteminizdeki anti-A antikorlarını yükseltebilir.Bu da fetüse zarar verir.

A ve AB Grubu Aşı Duyarlılığı

   A ve AB grubu çocuklar,aşılara karşı iyi tepki verirler.Boğmaca da dahil bütün aşıların bulunduğu tam bir aşı planı bile pek az yan etki yaratır.

  0 grubunun aksine A ve AB grubu çocukları,çocuk felci aşısını iğne yoluyla almalıdır.Çünkü,sindirimi sistemleri,ağız yoluyla alınan aşıya iyi tepki vermez.

B Grubu Aşı Duyarlılığı

  B grubu çocukları,aşılara karşı bazen nörolojik tepkiler verirler.Aileler,herhangi bir soruna karşı gözlerini dört açmalıdır.Çocuğun yürümesinde yada emeklemesinde,karakter özelliklerinde bir değişiklik olup olmadığına dikkat etmelidir.B grubu çocuğunuza aşı yaptıracaksanız,aşıya giderken sağlıklı olduğundan emin olmak zorundasınız.Soğuk algınlığı,grip yada kulak enfeksiyonu geçiriyor olmamalıdır.B grubu çocuklar,0 grubunda olanlar gibi,çocuk felci aşısını ağız yoluyla almak durumundadır.

  B gurubu neden aşılara bu kadar kötü tepki verir?B grubu olanlar,sinir sistemlerinde büyük miktarda B antijeni üretirler.Bana göre vücudu uyararak,kendi dokularına saldırmasına yol açan aşı vücuda girdiğinde,B grubu olanların bağışıklık sisteminde bir çapraz reaksiyon oluşur.Buna yol açan aşının kendisi de olabilir,aşının etkisini güçlendirmek için kullanılan kimyasallardan biri de.Bunu henüz bilmiyoruz.

  B grubu ve hamile olan kadınlar da grip aşısı olmamalıdır.Özellikle de bebeğin babası A yada AB grubu ise.Grip aşısı,sisteminizdeki anti-A antikorlarını yükseltebilir.Bu da fetüse zarar verir." (2)
-------------------------------

Dr. Peter J.D'Adamo,nun bu kitabı en çok konuşulan ve tavsiye edilen kitaplardan biri olmuştur.Bu kitapta kan gruplarına göre (sadece aşılamalar değil,beslenme,tedavi ve spor yöntemleri,antibiyotiklerin ve bitkisellerin kullanımı,hastalıklar,ameliyatlar vs ) gibi çok sayıda bilgi de bulunuyor.Konuyu daha iyi anlayabilmeniz için,kitabı temin edip okumanız gerekiyor..Adamo'yu destekleyen çok sayıda bilimsel veriler ve makaleler var..Kitap gerçekten harika..

NOT: Bu yazının devamını buradan ( Kan Gruplarına Göre Yaşam 2 : TEDAVİ ve BESLENME YÖNTEMLERİ ) okuyabilirsiniz..

Kaynaklar:
-----------------
(1) İkiz bebeklerine aşı yaptırmak istemeyen savcının hukuk zaferi http://www.samanyoluhaber.com/ikiz-bebeklerine-asi-yaptirmak-istemeyen-savcinin-hukuk-zaferi/1131063/

(2) Kan Grubunuza Göre Beslenme,Dr. Peter J.D'Adamo,syf 255-257

Okumanız gereken diğer yayınlar..
------------------------------------------
KAN GRUPLARINA GÖRE BESLENME ÇEŞİTLERİ

KAN GRUPLARI LİSTESİ (Bakmanızı tavsiye ederim.)
http://www.bitkiseliksir.com/kan-grubuna-gore-beslenme.html

Doktor Mehmet Öz'e 'gıda intoleransı' cevabı (Bakmanızı tavsiye ederim.)
http://www.haber7.com/yazarlar/mehmet-ali-bulut/983989-doktor-mehmet-oze-gida-intoleransi-cevabi

Kan Grupları Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
http://www.hakaynasi.com/nazan_basogul,35/1558,kan_gruplari_nasil_ortaya_cikmistir/hakaynasi.aspx

Dr. Şener: Aşılama çocukları korumada en etkili ve en ucuz yöntemdir
http://www.samanyoluhaber.com/dr-sener-asilama-cocuklari-korumada-en-haberi/1107472/

Türkiye yeniden aşı üretecek
http://www.ntv.com.tr/arsiv/id/25489343

Türkiye, aşı üretip ihraç edecek
http://www.sabah.com.tr/saglik/2014/12/28/turkiye-asi-uretip-ihrac-edecek

Türkiye Yerli Aşı Üretiyor
http://www.kibrismanset.com/saglik/turkiye-yerli-asi-uretiyor-h94183.html

'Türkiye'nin kendi aşısını üretmesi lazım'
http://www.haber7.com/guncel/haber/1360339-turkiyenin-kendi-asisini-uretmesi-lazim

Bir aşımız bile yok
http://www.yenimesaj.com.tr/?artikel,12002034/

ASI ÜRETIMININ PERDE ARKASI
http://www.ttb.org.tr/eweb/asi_brosur/tarih.htm

Türkiye neden aşı üret(e)miyor? 
http://www.aksiyon.com.tr/nursel-dilek/turkiye-neden-asi-uretemiyor_525857

Müslüman Ülkeler Helal Aşı Üretecek
http://ibretlik.blogcu.com/musluman-ulkeler-helal-asi-uretecek/1911368

Türkiye'nin aşı da, aşısı da yok oldu (Okumanızı tavsiye ederim.)
http://www.yenimesaj.com.tr/?artikel,12013942/turkiyenin-asi-da-asisi-da-yok-oldu/muharrem-bayraktar

Asinin icinde neler var ? (Okumanızı tavsiye ederim.)
http://asihakkinda.com/2011/04/26/asinin-icinde-neler-var/

Aşı Hakkındaki Gerçekler (Okumanızı tavsiye ederim.)
http://blog.milliyet.com.tr/asi-hakkindaki-gercekler/Blog/?BlogNo=327201

GİMDES BAŞKANI BÜYÜKÖZER: "AŞILAR SAĞLIKSIZ" (Okumanızı tavsiye ederim.)
http://www.milliyet.com.tr/gimdes-baskani-buyukozer-asilar-sagliksiz-istanbul-yerelhaber-564382/

NOT 1 : Google aramaya (Türkiyede aşılar nereden geliyor) ; (Türkiye aşı üretiyor mu) ; (Aşının içindeki maddeler nelerdir) diye yazıp aratırsanız,ilginç haberler ile karşılaşabilirsiniz..Bu makaleyi yazarken aşı içindeki hammaddelerin ne olduğunu tam olarak bilmiyordum ama yayına sokacağım sırada küçük bir araştırma yaptığımda,aşı içindeki katkı maddelerinin tahminimden çok daha fazla olduğunu gördüm..Tavsiye ettiğim sitelere bir göz atın derim..

NOT 2 : Bazı medya kaynakları,(Türkiye'nin aşı üreteceği) haberini yıllar önce vermişti.Ama sanmıyorsam,Türkiye'nin hala bir aşı ürettiği falan yok..Sanmıyor isem Hıfsısıhha,da da aşı üretilmiyor..

 Sevgi ve Saygılarımla.E.Y.

Yayıncı: Yazar Ertuğrul Yıldırım tarafından yayınlanmıştır; Copright 2017

6 yorum:

 1. Benim anladığım, Dünya Sağlık Örgütü bile kesin bir bilgi veremediğine göre, aşı konusunda bir fikir birliğine varamamış hekimler. Bizler, çocuklarımız ve torunlarımız olmak üzere hepimiz aşılandık. 'Durun, yapmayın' diyecek yaşta değildik, üstelik neden diyecektik bilmeden, ancak acı çekeriz diye belki... Herkesin genetiği ayrı ve bünyesi değişik olduğu için, bazı hastalıkların belki de aşılar kaynaklı olup olmadığını bilemiyoruz ve bu çok uzun soluklu bir araştırma ile bile netleşemeyebilir. O (itiraz eden)insanlar senin de düşündüğün gibi haklı olabilirler. Zira bir konunun üzerine gitmek ve araştırıp bilgi sahibi olmak ve üstelik tepkisini en değerli varlığı çocukları için vermesine hak vermek gerekir diye düşündüm ben de. Ama çok ilginç, tıpta ne çığırlar açıldı. En önemli şey belki minicik bebekken mecburen vücuda zerk edilen bu maddeler. İş işten geçtikten sonra mı öğreneceğiz acaba, telafisi olmayacak bir şekilde.
  Bu bilgiler çok değerli. Hele hamile hanımlar, bebeği küçük olanlar mutlak okumalı. Mesela şu grip aşısı. Rahmetli ablamda yapay kalp kapakçığı vardı. Grip olmak onun için, kalp kapakçığının atması demekti. O mecburen oluyordu. Ama benim bir türlü kafam yatmadı. Çok değerli bir yayın Yıldırım. Simdi diğer yazıya geçiyorum. Emeğine sağlık :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. aslında ben aşıların kan gruplarımıza göre uygun olup olmadığını irdelemeye çalışmıştım ama aşılar konusunda küçük bir araştırma yapınca işte bu korkunç detaylar ortaya çıkmıştı..maalesef aşıları olmamızın getirdiği zorunluluk,bize aşıların içindeki kimyasal maddelerin ne olduğuna karşı verebileceğimiz bir mücadeleyide pasif hale getirebiliyor..bu nedenle anlattıklarınız çok değerli bilgiler..teşekkür ederim..

   Sil
 2. Oyy cok yordu bu yazi beni :) aşılar konusunda bende cok kararsızım. Zaten ithal edilen herseyede karşıyım. Belkide milletimin çocuklarına kasıtlı yapılan gen bozukluğuna sebebiyet verebilen bir madde üretiyorlardır ki gelismemizi istemeyenleri düşündükce neden olmasin da diyorum. Ama elimizden simdilik birsy gelmiyor. Bu aile kadar bilgili degiliz. Yeterli acıklamayı yetkililere yapamayabiliriz malesef. Ama bu konuda cok fazla spakülasyonlar söz konusu. Umarım doğrusu neyse ortaya çıkar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. :) maalesef ithal edilen aşılar konusunda tahminime göre hemen hemen hiçbir hekim hatta sağlık bakanlığı bile yeterince bir bilgiye sahip değil gibi..evet,aşıları olmak zorundayız ama o aşıların ileri de çocuklarımıza ne gibi olumsuz etkiler verebileceğini tahmin etmek çok zor..aynen doğrusu neyse ortaya çıkar ve yetkililer bu konuda gerekli tedbirler alır dileğiyle..teşekkür ederim..

   Sil
 3. Çocuğuma doktorun dediği aşıları yaptırdım ama korka korka her şeyin fazlası zarar birde tam olarak güvenemiyorum aşılara içim rahat değil.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evt maalsef aşılar konusunda henüz bi ilerleme kaydedemedik,saglik bakanligi aşı yaptirin diyo ama işte insanlar pek güvenemiyo..yaptrisak bi türlü yaptirmasak bi türlü,ne yapcağimizi şaşirdik..teşekkür ederim..😊

   Sil